Dokumenty statutowe

Instytucja kultury - Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - powstała w wyniku podziału Muzeum Narodowego w Warszawie 1 kwietnia 1995 roku, na podstawie Zarządzenia nr 12 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 marca 1995 r.
 
Muzeum Łazienki Królewskie zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów na podstawie Decyzji Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 lipca 1998 roku.