Kolekcje

Stanisław August, w czasie swojego 30-letniego panowania (1764-1795) zgromadził zbiór malarstwa, rzeźby, grafiki i numizmatów, europejskich i polskich artystów.

Dzieła sztuki w połączeniu z architekturą Łazienek Królewskich tworzyły dzieło totalne, mające z czasem – w myśl królewskiej idei z 1792 roku – stać się pierwszym publicznym nowoczesnym muzeum. Stanisław August, nie traktował sztuk pięknych tylko jako estetycznej dekoracji swojej siedziby. Malarstwo, rzeźba, architektura były częścią programu obejmującego kwestie polityczne, społeczne i gospodarcze, który służyć miał naprawie Rzeczypospolitej i budowaniu świadomości narodowej. Sztuki piękne miały „kształtować kulturę duchową narodu”, a tym samym przyczyniać się do jego odnowy.