Architektura i ogrody letniej rezydencji ostatniego króla Polski Stanisława Augusta oraz wydarzenia epoki oświecenia, takie jak Konstytucja 3 maja czy obiady czwartkowe, to zagadnienia lekcji stacjonarnych w ramach Akademii Sztuki PZU.

Lekcje stacjonarne, 60-minutowe, odbywać się będą w zabytkowych obiektach i ogrodach Łazienek Królewskich. Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są przez poniższy formularz - przejdź do formularza rezerwacji dla grup. Istnieje możliwość zamówienia lekcji tłumaczonej na Polski Język Migowy; w tym celu należy to wpisać w formularzu zgłoszeniowym, w rubryce "Pytania do organizatora".

Prosimy o zapoznanie się z załączonym powyżej regulaminem lekcji. Dodatkowe informacje: tel. (+48) 504 243 783, e-mail: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl.

Uprzejmie informujemy, że pula bezpłatnych zajęć w ramach Akademii Sztuki PZU została już wyczerpana.

TEMATY LEKCJI

"Poznaj Łazienki"
Klasy I-VI szkoły podstawowej

Skąd pochodzi nazwa letniej siedziby ostatniego króla Polski? Co dziś możemy zobaczyć w Łazienkach Królewskich i jak spędzimy tu czas? Podczas zajęć dowiemy się, komu zawdzięczamy powstanie łazienkowskiej rezydencji, oraz poznamy najważniejsze obiekty wchodzące w jej skład. Edukatorzy wyjaśnią ponadto, co to znaczy, że tutejsze ogrody są historyczne.

"Poznaj Łazienki"
Klasy VII-VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe

Łazienki Królewskie to kompleks złożony z unikatowych zabytków architektury i historycznych ogrodów. Podczas lekcji zastanowimy się, w jaki sposób odzwierciedlają one oświeceniową myśl króla Stanisława Augusta. Poznamy funkcje, jakie na przestrzeni wieków pełniły poszczególne obiekty rezydencji, a także związane z nimi postacie. Porozmawiamy ponadto o tym, jakie typy ogrodów można zobaczyć w Łazienkach i co je odróżnia od zwykłego, miejskiego parku.

"Konstytucja 3 maja"
Klasy IV-VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe

Czym była pierwsza nowoczesna konstytucja w Europie? Jaką rolę odegrał Stanisław August w procesie jej tworzenia? W jakich okolicznościach została uchwalona? Poznając wybrane postanowienia "Ustawy Rządowej" z 1791 r. oraz przyglądając się dorobkowi Sejmu Czteroletniego, postaramy się zrozumieć przemiany ustrojowe i społeczne, które wówczas zaszły. Zastanowimy się również, dlaczego państwo w ogóle potrzebuje konstytucji i co to znaczy, że jest ona ustawą zasadniczą.

"Obiady czwartkowe, czyli zabawy przyjemne i pożyteczne"
Klasy IV-VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe

Naruszewicz, Trembecki, Czartoryski, Krasicki, Bohomolec to tylko niektórzy z gości słynnych "uczonych obiadów". Organizowane na wzór paryskich salonów spotkania były okazją do wymiany myśli, poglądów, zaimponowania wiedzą i zdolnościami. A wszystko to przy stole zastawionym potrawami autorstwa nadwornego kucharza, Paula Tremo. Klimat obiadów czwartkowych zainspiruje nas do dyskusji i twórczych działań.

"Ogród łazienkowski"
Klasy I-VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe)

Czy Łazienki Królewskie są parkiem miejskim? Jakie tajemnice skrywają ogrody i pałace letniej re­zydencji Stanisława Augusta? Czy znajdziemy tu interesującą florę? Sprawdźmy to, biorąc udział w spacerze po zabytkowym łazienkowskim ogrodzie. Podczas zajęć poznamy zasady poruszania się z mapą oraz korzystania z lornetki i kompasu.

Plakat z napisem Bezpłatne lekcje muzealne. Poniżej, pod literami, znajduje się rysunek kobiety w stroju z epoki, trzymającej na kolanach pieska, obok kobiety jest chłopczyk. Powyżej odwrócony do góry nogami wazon z kwiatami.