Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków-PP PKZ (1950-2002)