ZADANIA DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Muzeum Łazienki Królewskie od wielu lat realizuje projekty z udziałem środków publicznych. Są to zarówno przedsięwzięcia infrastrukturalne, jak i zadania ukierunkowane na rozwój oferty kulturalnej i edukacyjnej oraz prowadzenie prac remontowych i konserwacyjnych w zabytkowych obiektach.

ROK 2024

Nazwa zadania: Przygotowanie elementów scenografii wystawy "Sztuka dobrego myślenia. Dziedzictwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego"
Wystawa obejmuje bogaty zbiór eksponatów z krajowych i zagranicznych kolekcji, w tym znakomite obrazy, zagadkowe rysunki i starodruki oraz unikatowe naczynia.
Wartość zadania: 121 488 zł
Kwota dofinansowania: 121 488 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowane Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118, paragrafu: 6220.
Termin realizacji zadania: od 28 lutego do 31 grudnia 2024 r.

Nazwa zadania: Pokrycie kosztów wystawy "Mattia Preti. Rycerz maltański"
Transport obiektów, obsługa detektorów metali oraz dozór i zabezpieczenie ekspozycji, działania edukacyjne i promocyjne.
Wartość zadania: 150 000 zł
Kwota dofinansowania: 150 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowane Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118, paragrafu: 2800.
Termin realizacji zadania: od 13 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

Nazwa zadania: Kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich w budynku Małej Oficyny - II etap wraz z nadzorami
Kompleksowe prace konserwatorsko-remontowe służące zabezpieczeniu i ochronie XIX-wiecznego budynku na terenie łazienkowskiego folwarku.
Wartość zadania: 2 960 000 zł
Kwota dofinansowania: 2 960 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowane Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118, paragrafu: 2730
Termin realizacji zadania: od 9 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

Nazwa zadania: Organizacja wystawy "Sztuka dobrego myślenia. Dziedzictwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego"
Ekspozycja poświęcona życiu i działalności Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, XVII-wiecznego właściciela Ujazdowa, jednego z najważniejszych polskich literatów epoki baroku, polityka i mecenasa, kluczowej postaci w dziejach Łazienek Królewskich.
Wartość zadania: 1 083 000 zł
Kwota dofinansowania: 1 083 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowane Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118, paragrafu: 2800
Termin realizacji zadania: od 27 października 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

Nazwa zadania: Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich Amfiteatru w części zlokalizowanej na wyspie
Kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie i rewaloryzacyjne Amfiteatru wraz z widownią oraz Stawu Pałacowego z elementami małej architektury ogrodowej.
Wartość zadania: 6 845 000 zł
Kwota dofinansowania: 6 845 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowane Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118, paragrafu: 2730
Termin realizacji zadania: od 17 października 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.

ROK 2023

Nazwa zadania: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa monitoringu wizyjnego - modernizacja systemu monitoringu wizyjnego
Zakup specjalistycznych monitorów do pracy ciągłej w Centrum Monitoringu (licencje DVM Honeywell), kamer z niezbędnym osprzętem na plac zabaw, kamer cyfrowych na folwark.
Wartość zadania: 159 000 zł
Kwota dofinansowania: 159 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowane Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z paragrafu: 6220
Termin realizacji zadania: od 23 listopada do 31 grudnia 2023 r.

Nazwa zadania: Organizacja wystawy "Sztuka dobrego myślenia. Dziedzictwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego"
Ekspozycja poświęcona życiu i działalności Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, XVII-wiecznego właściciela Ujazdowa, jednego z najważniejszych polskich literatów epoki baroku, polityka i mecenasa, kluczowej postaci w dziejach Łazienek Królewskich.
Wartość zadania: 95 000 zł
Kwota dofinansowania: 95 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowane Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118, paragrafu: 2800
Termin realizacji zadania: od 27 października do 31 grudnia 2023 r.

Nazwa zadania: Zakup macierzy dyskowej
Wartość zadania:
40 000 zł
Kwota dofinansowania: 40 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowane Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z paragrafu: 6220
Termin realizacji zadania: od 9 października do 31 grudnia 2023 r.

Nazwa zadania: Zakup samochodu służbowego do przewozu dzieł sztuki
Samochód dostawczy zmożliwością przewozu do ośmiu osób, z przestrzenią ładunkową powyżej 3 m³.
Wartość zadania: 129 500 zł
Kwota dofinansowania: 129 500 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowane Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z paragrafu: 6220
Termin realizacji zadania: od 29 września do 31 grudnia 2023 r.

Nazwa zadania: Proces badawczy potencjału Muzeum Łazienki Królewskie w kontekście stworzenia cyklu multimedialno-widowiskowego opartego o "Noc listopadową" S. Wyspiańskiego
Proces badawczy służy zdobyciu gruntownej wiedzy o obecnej i potencjalnej publiczności Muzeum Łazienki Królewskie, aby kształtować to miejsce z uwzględnieniem oczekiwań zwiedzających. Zgromadzone informacje mają zostać wykorzystane w cyklu multimedialnym połączonym z realizacją plenerowego widowiska teatralnego "Noc listopadowa" Stanisława Wyspiańskiego, do opracowania skutecznej komunikacji oraz ciekawej narracji o dramacie, wskazującej na historyczny i europejski wymiar dzieła i jego silny związek z Łazienkami Królewskimi.
Wartość zadania: 196 000 zł
Kwota dofinansowania: 166 600 zł
Rodzaj dotacji: dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozostających w dyspozycji Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w ramach programu "Rozwój Sektorów Kreatywnych 2023"
Termin realizacji zadania: od 28 sierpnia do 31 października 2023 r.

Nazwa zadania: Przygotowanie wystawy pod roboczym tytułem "Mattia Preti. Rycerz maltański"
Wartość zadania: 521 000 zł
Kwota dofinansowania: 400 000 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych MKiDN pochodzących z budżetu państwa z rozdziału: 92118, paragrafu: 2800
Termin realizacji zadania: od 2 czerwca do 31 grudnia 2023 r.

Nazwa zadania: Łazienki Królewskie i Stara Lubowla - rezydencje Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Wymiana doświadczeń i promocja wspólnego dziedzictwa
Projekt realizowany jest we współpracy z Muzeum Lubowelskim - Zamkiem w Starej Lubowli oraz Instytutem Polskim w Bratysławie.
Wartość zadania: 30 000 zł
Kwota dofinansowania: 30 000 zł
Rodzaj dotacji: dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kultura inspirująca"
Termin realizacji zadania: od 28 kwietnia do 31 grudnia 2023 r.

Nazwa zadania: Zakup obrazu z warsztatu Marcella Bacciarellego, portret Stanisława Augusta w płaszczu koronacyjnym i zbroi, ok. 1780
Obraz, będący unikalnym przedstawieniem króla Stanisława Augusta, jest cennym uzupełnieniem muzealnej kolekcji.
Wartość zadania: 102 100 zł
Kwota dofinansowania: 102 100 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowane Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z paragrafu: 6220
Termin realizacji zadania: od 27 kwietnia do 31 grudnia 2023 r.

Nazwa zadania: Oświetlenie wybranych rejonów ogrodów Muzeum Łazienki Królewskie - etap II
Dodatkowe oświetlenie jest elementem bezpieczeństwa i ma ułatwić zwiedzającym poruszanie się po zmroku po łazienkowskich ogrodach.
Wartość zadania: 1 342 000 zł
Kwota dofinansowania: 1 342 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowane Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118, paragrafu: 6560
Termin realizacji zadania: od 25 kwietnia do 31 października 2023 r.

Nazwa zadania: Jazz w Łazienkach Królewskich
Cykl koncertów w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii z udziałem Włodka Pawlika, zdobywcy nagrody Grammy.
Wartość zadania: 100 000 zł
Kwota dofinansowania: 100 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118, paragrafu: 2800
Termin realizacji zadania: od 2 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Nazwa zadania: Dofinansowanie wystawy "Kolor życia. Frida Kahlo"
Ekspozycja przybliżająca twórczość Fridy Kahlo, jednej z najważniejszych i najciekawszych artystek XX w. Obejmuje m.in. prezentację trzech obrazów meksykańskiej malarki: "Tam wisi moja sukienka" (1933), "Kokosy" (1951) oraz "Martwa natura z arbuzami" (1953). 
Wartość zadania: 1 370 000 zł
Kwota dofinansowania: 500 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118, paragrafu: 2800
Termin realizacji zadania: od 23 lutego do 31 grudnia 2023 r.

Nazwa zadania: Wymiana doświadczeń i rozwój współpracy z włoskim La Venaria Reale w ramach programu "Kultura inspirująca", realizowanego we współpracy z La Venaria Reale oraz z Instytutem Polskim w Rzymie
Głównymi założeniami programu są: promocja polskiej kultury we Włoszech, wymiana doświadczeń oraz wspólne działania edukacyjne.
Wartość zadania: 65 000 zł
Kwota dofinansowania: 65 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118, paragrafu: 2800
Termin realizacji zadania: od 9 lutego 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Nazwa zadania: Dofinansowanie przygotowania ekspozycji rzeźby "Kariatyda z kamieniem" Rodina na terenie historycznych ogrodów Muzeum Łazienki Królewskie
Wartość zadania: 152 000 zł
Kwota dofinansowania: 150 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118, paragrafu: 2800
Termin realizacji zadania: od 25 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Nazwa zadania: Przeprowadzenie kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich
w zabytkowym budynku tzw. Małej Oficyny

Wartość zadania: 2 383 030 zł
Kwota dofinansowania: 2 383 030 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 9114, paragrafu: 2730
Termin realizacji zadania: od 13 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Nazwa zadania: Ekspozycja rzeźby Arnaldo Pomodoro
Prezentacja w Ogrodzie Modernistycznym "Sfery con sfery" - monumentalnej kuli z włókna szklanego autorstwa jednego z najważniejszych artystów współczesnych
Wartość zadania: 57 000 zł
Kwota dofinansowania: 57 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118, paragrafu: 2800
Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Czytaj więcejPowoduje pokazanie lub ukrycie reszty tekstu

ROK 2022

Nazwa zadania: Zakup kosiarki bijakowej do utrzymania zabytkowego ogrodu Muzeum Łazienki Królewskie
Sprzęt służy efektywniejszemu utrzymaniu dużych powierzchni zabytkowego ogrodu. Szybsze koszenie łąk i zbieranie liści w przypadku suszy zabezpieczy tereny parkowe przed pożarem, zwiększy bezpieczeństwo zwiedzających oraz poprawi estetykę ogrodu. Ponadto w razie awarii starego sprzętu nowe urządzenie zapewni kontynuację prac porządkowych.
Wartość zadania: 84 800 zł
Kwota dofinansowania: 84 800 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118, paragrafu: 6220
Termin realizacji zadania: od 8 do 31 grudnia 2022 r.

Nazwa zadania: Zakup cyfrowego miksera dźwięku do realizacji kompleksowych wydarzeń w Muzeum Łazienki Królewskie
Wartość zadania: 17 200 zł
Kwota dofinansowania: 17 200 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118, paragrafu: 6220
Termin realizacji zadania: od 8 do 31 grudnia 2022 r.

Nazwa zadania: Opracowanie i produkcja wydawnictwa rocznikowego, dotyczącego sprawozdania z działalności Muzeum w latach 2017-2021
Wartość zadania: 30 000 zł
Kwota dofinansowania: 30 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118, paragrafu: 2800
Termin realizacji zadania: od 29 września do 31 grudnia 2022 r.

Nazwa zadania: Przygotowanie wystawy poświęconej tradycji turniejów rycerskich
Na ekspozycji zaprezentowane zostały arcydzieła europejskiego płatnerstwa, pochodzące m.in. z Państwowych Zbiorów Sztuki w Dreźnie, które posiadają jedną z najwspanialszych kolekcji uzbrojenia turniejowego i ceremonialnego.
Wartość zadania: 160 320 zł
Kwota dofinansowania: 160 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118, paragrafu: 2800
Termin realizacji zadania: od 28 września 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Nazwa zadania: Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
Wartość zadania: 3 270 000 zł
Kwota dofinansowania: 3 270 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118, paragrafu: 2730
Termin realizacji zadania: od 20 września 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Nazwa zadania: Realizacja wspólnie z Teatrem Klasyki Polskiej inscenizacji "Nocy listopadowej" Stanisława Wyspiańskiego
Wystawienie w historycznych ogrodach Łazienek Królewskich plenerowego widowiska teatralnego "Noc listopadowa" Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Leszka Zdunia. Pomysł inscenizacyjny opierał się na rozegraniu scen dramatu w miejscach, które opisał autor. Widzowie, przemieszczając się po łazienkowskich ogrodach, oglądali kolejne odsłony spektaklu, m.in. przy Podchorążówce, Pałacu na Wyspie oraz Pomniku Jana III. Finałowa scena rozegrana została na deskach Amfiteatru.
Wartość zadania: 500 000 zł
Kwota dofinansowania: 500 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118, paragrafu: 2800
Termin realizacji zadania: od 1 sierpnia do 31 grudnia 2022 r.

Nazwa zadania: Przygotowanie ekspozycji rzeźb autorstwa Auguste'a Rodina w przestrzeni Pałacu na Wyspie
Wystawa trzech dzieł Auguste'a Rodina, prekursora nowoczesnego rzeźbiarstwa, ze zbiorów Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Ekspozycja przybliżała filozofię, zgodnie z którą powstawały prace wybitego francuskiego artysty, oraz jego podejście do sztuki. Rzeźby "Jean d'Aire", "Ewa" oraz "Mały tors męski" pozwoliły  zapoznać się z takimi aspektami jego twórczości, jak materiał, ruch czy stany emocjonalne człowieka, które były dla niego niezwykle istotne.
Wartość zadania: 100 000 zł
Kwota dofinansowania: 100 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118 - muzea, paragrafu: 2800
Termin realizacji zadania: od 10 czerwca do 31 grudnia 2022 r.

Nazwa zadania: Dofinansowanie wystawy pięciu arcydzieł ze zbiorów Dulwich Picture Gallery w Londynie
Na wystawie w Podchorążówce eksponowanych było pięć arcydzieł XVII i XVIII-wiecznego malarstwa europejskiego: "Portret damy" Petera Paula Rubensa, "Madonna z Dzieciątkiem" Anthony'ego van Dycka, "Rozmawiający wieśniacy na tle pejzażu z kościołem" Davida Teniersa Młodszego, "Sąd Parysa" Adriaena van der Werffa oraz "Żołnierze grający w kości" Salvatora Rosy.Obrazy te zaprezentowane zostały w Polsce po raz pierwszy.
Wartość zadania: 300 000 zł
Kwota dofinansowania: 300 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118 - muzea, paragrafu: 2800
Termin realizacji zadania: od 17 maja do 31 grudnia 2022 r.

Nazwa zadania: Zakup nowego serwera oraz nowej macierzy dyskowej dla Muzeum Łazienki Królewskie; modernizacja pomieszczenia w budynku Podchorążówki z przeznaczeniem na utworzenie kancelarii w Muzeum Łazienki Królewskie; zakup obrazu Marcello Bacciarellego "Portret Andrzeja Poniatowskiego"
Nowy serwer wraz z nową macierzą dyskową służy unowocześnieniu i przejściu na serwer usług terminalowych, co usprawni pracę oraz zwiększy poziom muzealnego bezpieczeństwa informatycznego. Modernizacja pomieszczenia w Podchorążówce służy zapewnieniu właściwych warunków pracy pod kątem bezpieczeństwa, ergonomii oraz sanitarnym, jak również podniesieniu komfortu obsługi interesantów, w tym osób o specjalnych potrzebach.
Obraz autorstwa Marcello Bacciarellego, pochodzący z łazienkowskiej kolekcji króla Stanisława Augusta, zdobił w czasach monarchy Jadalnię w Pałacu na Wyspie.
Wartość zadania: 795 011 zł
Kwota dofinansowania: 795 011 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118 - muzea, paragrafu: 6220
Termin realizacji zadania: od 7 kwietnia do 31 grudnia 2022 r.

Nazwa zadania: Badanie strat wojennych w wyposażeniu obiektów zabytkowych w Muzeum Łazienki Królewskie, etap 2
W drugim etapie projektu badawczego opracowywane zostały protokoły z otwarcia skrzyń z mieniem zwróconym Łazienkom Królewskim po podpisaniu Traktatu Ryskiego w 1921 r. Analiza tych materiałów służy dość dokładnemu odtworzeniu wyposażenia Pałacu na Wyspie i Białego Domu.
Wartość zadania: 34 200 zł
Kwota dofinansowania: 34 200 zł
Rodzaj dotacji: dofinansowanie w ramach programu rządowego "Badanie polskich strat wojennych ześrodków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury"
Termin realizacji zadania: od 4 kwietnia do 31 grudnia 2022 r.

Nazwa zadania: Zakup muzealiów
Do kolekcji Muzeum Łazienki Królewskie trafiły dwa nakrycia głowy przedwojennych kawalerzystów: czapka legionowa Eugeniusza Przeździeckiego z 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich oraz czapka rogatywka trębacza 1. Pułku Szwoleżerów-Lansjerów Gwardii Cesarskiej, a także przedwojenne dokumenty, w tym dyplomy honorowe i patenty oficerskie.
Wartość zadania: 300 000 zł
Kwota dofinansowania: 300 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118 - muzea, paragrafu: 2800
Termin realizacji zadania: od 15 marca do 15 listopada 2022 r.

Nazwa zadania: Przygotowanie wystawy plenerowej upamiętniającej armię gen. Andersa
Ekspozycja upamiętniająca armię gen. Władysława Andersa w związku z 80. rocznicą powstania 2. Korpusu Polski, który wsławił się w działaniach wojennych na polach bitew o Monte Cassino, Ankonę czy Bolonię. Dokonania tej wyjątkowej jednostki są nieocenione dla losów Polski i Europy.
Wartość zadania: 44 600 zł
Kwota dofinansowania: 44 600 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118 - muzea, paragrafu: 6220
Termin realizacji zadania: od 10 marca do 31 grudnia 2022 r.

Nazwa zadania: Wsparcie wydania woluminu "Korespondencja Stanisława Augusta z Katarzyną II i jej najbliższymi współpracownikami (1764-1796)" w opracowaniu naukowym wybitnej polskiej uczonej, prof. dr hab. Zofii Zielińskiej
Dwutomowa "Korespondencja Stanisława Augusta z Katarzyną II i jej najbliższymi współpracownikami" obejmuje komplet listów, które polski król wymieniał z przywódcami Imperium Rosyjskiego. Zważywszy na datujące się niemal od początku XVIII w. uzależnienie Rzeczypospolitej od Rosji, jest to korespondencja odzwierciedlająca najważniejsze problemy naszego państwa w latach jego walki o przetrwanie.
Wartość zadania: 200 000 zł
Kwota dofinansowania: 200 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118 - muzea, paragrafu: 2800
Termin realizacji zadania: od 14 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Nazwa zadania: Ekspozycja rzeźby Arnaldo Pomodoro
Prezentacja w Ogrodzie Modernistycznym monumentalnej kuli z włókna szklanego "Sfera con sfera" autorstwa Arnaldo Pomodoro, jednego z najważniejszych artystów współczesnych, zaliczanego do grona niewielu twórców, których prace wystawione są w Watykanie.
Wartość zadania: 170 000 zł
Kwota dofinansowania: 170 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118 - muzea, paragrafu: 2800
Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Nazwa zadania: Pokaz obrazu"Jeździec polski"pędzla Rembrandta van Rijna w Muzeum Łazienki Królewskie
W Pałacu na Wyspie zaprezentowane zostało jedno z najbardziej rozpoznawalnych dzieł Rembrandta i zaledwie jeden z dwóch znanych konnych portretów autorstwa holenderskiegomistrza. "Jeździec polski", będący niegdyś w kolekcji króla Stanisława Augusta, a obecnie w zbiorach nowojorskiego Frick Collection.
Wartość zadania: 719 946 zł
Kwota dofinansowania: 719 946 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118 - muzea, paragrafu: 2800
Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Nazwa zadania: Transport powrotny muzealiów wypożyczonych na wystawę "Chocim 1621"
Wystawa obrazowała przyczyny i skutki bitwy, która była jednym z największych sukcesów militarnych szlacheckiej Polski i która ocaliła Rzeczpospolitą przed osmańską agresją. Główny element ekspozycji stanowiło zabytkowe uzbrojenie, ilustrujące oryginalną wojskowość polsko-litewską oraz turecką.
Wartość zadania: 17 000 zł
Kwota dofinansowania: 17 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118 - muzea, paragrafu: 2800
Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Nazwa zadania: Organizacja wystawy "Splendor władzy. Wettynowie na tronie Rzeczypospolitej"
Wystawa w Muzeum Łazienki Królewskie była pierwszą od 1997 r. próbą przybliżenia szerokiej publiczności wspólnej historii polsko-saskiej, której spuścizna widoczna jest do dziś zarówno w Dreźnie, jak i w Warszawie. Ekspozycja stanowiła również element toczącej się dyskusji na temat przyczyn upadku Rzeczpospolitej w XVIII w. Wystawie towarzyszył dwujęzyczny katalog, bogaty program edukacyjny oraz działania promocyjne.
Wartość zadania: 345 000 zł
Kwota dofinansowania: 345 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118 - muzea, paragrafu: 2800
Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Nazwa zadania: Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach ruchomych oraz nieruchomych w Muzeum Łazienki Królewskie.
Wartość zadania: 3 270 000 zł
Kwota dofinansowania: 3 270 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118, paragrafu: 2730
Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Czytaj więcejPowoduje pokazanie lub ukrycie reszty tekstu

ROK 2021

Nazwa zadania: Budowa pawilonu toaletowego przy ulicy Gagarina/Parkowej - etap I - rozbiórka nieczynnego budynku toalety, etap II - budowa nowej toalety
Inwestycja objęła rozbiórkę istniejącego budynku nieczynnej toalety w okolicy ul. Gagarina i Parkowej, a następnie budowę w tym samym miejscu nowego pawilonu toaletowego.
Wartość zadania: 1 800 000 zł
Kwota dofinansowania: 1 800 000 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zadania: od 30 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Nazwa zadania: Ekspozycja rzeźby Arnaldo Pomodoro
Prezentacja w Ogrodzie Modernistycznym "Sfery con sfery" - monumentalnej kuli z włókna szklanego autorstwa jednego z najważniejszych artystów współczesnych
Wartość zadania: 57 000 zł
Kwota dofinansowania: 57 000 zł
Rodzaj dotacji: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa z rozdziału: 92118, paragrafu: 2800
Termin realizacji zadania: od 9 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

Nazwa zadania: Organizacja wystawy czasowej w 400. rocznicę zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej Obojga Narodów nad armią turecką pod Chocimiem
Organizacja wystawy "Chocim 1621". Bitwa była jednym z największych sukcesów militarnych szlacheckiej Polski, który ocalił Rzeczpospolitą przed osmańską agresją. Wystawa obrazowała przyczyny i skutki konfliktu, a jej główny element stanowiło zabytkowe uzbrojenie, ilustrujące oryginalną wojskowość polsko-litewską oraz turecką.
Wartość zadania: 126 300 zł
Kwota dofinansowania: 126 300 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zadania: od 7 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nazwa zadania: Modernizacja głównych systemów domenowych, poczty elektronicznej oraz zakup dodatkowych systemów zabezpieczających sieć i komputery
Modernizacja systemów domenowych, poczty elektronicznej wraz z usługą wdrożenia i zakupem licencji. Nabycie systemu NPS, który odpowiada za zabezpieczenie sieci przewodowej i bezprzewodowej Muzeum, a także nowego systemu antywirusowego.
Wartość zadania: 231 046 zł
Kwota dofinansowania: 231 046 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zadania: od 27 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nazwa zadania: Przygotowanie wystawy obrazu "Witold przysięga zemstę Krzyżakom wobec płonącego Kowna (1362)"
Przygotowanie wystawy czasowej obrazu "Przysięga Witolda" Jana Styki, który na stałe prezentowany jest w Muzeum Wojskowym im. Witolda Wielkiego w Kownie. Ekspozycji towarzyszyły spotkania edukacyjne, poświęcone dziełu polskiego malarza, oraz działania promocyjne.
Wartość zadania: 57 910 zł
Kwota dofinansowania: 57 910 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zdania: od 23 lipca 2021 r. do 14 listopada 2021 r.

Nazwa zadania: Unowocześnienie posiadanego w Muzeum Łazienki Królewskie systemu ochrony skrzynek pocztowych (system antyspamowy i antywirusowy dla Muzeum)
Unowocześnienie systemu ochrony skrzynek pocztowych w Muzeum Łazienki Królewskie przekładające się na znaczną poprawę poziomu bezpieczeństwa informatycznego Muzeum.
Wartość zadania: 59 500 zł
Kwota dofinansowania: 59 500 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zadania: od 25 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nazwa zadania: Aleksandra Piłsudska i sekrety międzywojennych Łazienek
Organizacja seminarium, przybliżającego postać Aleksandry Piłsudskiej i jej działalność, prezentowaną na tle aktywności społecznej kobiet w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Okazją do podjęcia tematu była przypadająca 25 października 2021 r. setna rocznica ślubu Aleksandry Szczerbińskiej i Józefa Piłsudskiego, zawartego w nieistniejącej już kaplicy, która przylegała do pawilonu zachodniego Pałacu na Wyspie w Muzeum Łazienki Królewskie.
Wartość zadania: 23 800 zł
Kwota dofinansowania: 23 800 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022.
Termin realizacji zdania: od 10 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nazwa zadania: "Przestrzeń spotkań - Ogród Edukacji i Zabawy" na terenie Muzeum Łazienki Królewskie
Wykonanie w południowej części Muzeum Łazienki Królewskie, między ul. Parkową a Aleją Chińską, integracyjnego miejsca edukacji i zabawy, o walorach naukowych, artystycznych i społecznych, z wykorzystaniem naturalnych elementów łazienkowskich ogrodów. Projekt "Przestrzeń spotkań" służy poszerzeniu oferty kulturalno-edukacyjnej w Muzeum. Jest skierowany zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych, zainteresowanych ekologią czy rekreacją na świeżym powietrzu.
Wartość zadania: 2 030 396 zł
Kwota dofinansowania: 2 030 396 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zdania: od 8 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nazwa zadania: Przygotowanie wystawy stałej oraz strefy obsługi publiczności w budynku Stajni Kubickiego
Zakup muzealiów oraz gablot ekspozycyjnych do strefy obsługi publiczności w nowo wyremontowanym budynku Stajni Kubickiego, gdzie powstała unikalna przestrzeń edukacyjna i wystawiennicza z bogatą ofertą programową.
Wartość zadania: 278 590 zł
Kwota dofinansowania: 278 590 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zdania: od 22 kwietnia 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

Nazwa zadania: Realizacja wystawy "Węgierski październik 1956"
Organizacja wystawy, poświęconej powstaniu węgierskiemu w 1956 r., która przybliżyła przebieg tego zrywu w szerokim kontekście historycznym i politycznym.
Wartość zadania: 68 650 zł
Kwota dofinansowania: 68 650 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa
Termin realizacji zdania: od 15 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nazwa zadania: Przygotowanie wystawy stałej oraz strefy obsługi publiczności w budynku Stajni Kubickiego
Stworzenie w wyremontowanym budynku Stajni Kubickiego unikalnej przestrzeni edukacyjnej i wystawienniczej z bogatą ofertą programową. Na zwiedzających czekają dwie wystawy stałe. Pierwsza, tj. Powozownia im. Zbigniewa Prus-Niewiadomskiego, poświęcona zabytkom hipologicznym z XIX i XX w., obejmuje m.in. kolekcję pojazdów konnych oraz uprzęży w stylach: angielskim, krakowskim, śląskim i bałagulskim, a także akcesoria dla koni i jeźdźców. Druga ekspozycja, tj. Królewska Manufaktura Tkacka, prezentuje XIX-wieczne krosna żakardowe, dekoracyjne materiały, dziurkarkę oraz karty perforowane z zapisanymi wzorami tkanin.
Wartość zadania: 246 410 zł
Kwota dofinansowania: 246 410 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zdania: od 12 marca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

Nazwa zadania: Realizacja wystawy Ursuli von Rydingsvard w Polsce
Prezentacja rzeźb Ursuli von Rydingsvard, jednej z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich artystek, tj. dzieła "Elegantka II", wykonanego z żywicy poliuretanowej z umieszczonym wewnątrz światłem, oraz stworzonej z drewna cedrowego rzeźby "Dla Natashy".
Wartość zadania: 140 200 zł
Kwota dofinansowania: 140 200 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zdania: od 18 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nazwa zadania: Organizacja wystawy "Splendor władzy. Wettynowie na tronie Rzeczypospolitej"
Wystawa w Muzeum Łazienki Królewskie była pierwszą od 1997 r. próbą przybliżenia szerokiej publiczności wspólnej historii polsko-saskiej, której spuścizna widoczna jest do dziś zarówno w Dreźnie, jak i w Warszawie. Ekspozycja stanowiła również element toczącej się dyskusji na temat przyczyn upadku Rzeczpospolitej w XVIII w. Wystawie towarzyszył dwujęzyczny katalog, bogaty program edukacyjny oraz działania promocyjne.
Wartość zadania: 640 000 zł
Kwota dofinansowania: 640 000 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zdania: od 11 lutego 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

Nazwa zadania: Organizacja wystawy "Splendor władzy. Wettynowie na tronie Rzeczypospolitej" - zakup gablot ekspozycyjnych
Zakup gablot ekspozycyjnych, służących prezentacji zabytków związanych zewspólną historią polsko-saską, której spuścizna widoczna jest do dziś zarówno w Dreźnie, jak i w Warszawie.August Mocny i August III - jako świadomi kolekcjonerzy i koneserzy sztuki - w trakcie 66 lat unii zgromadzili jeden z najważniejszych w XVIII-wiecznej Europie zbiorów sztuki, wpisując się tym samym w oświeceniową republikę władców.
Wartość zadania: 300 000 zł
Kwota dofinansowania: 300 000 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zdania: od 11 lutego 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

Nazwa zadania: Pokrycie kosztów organizacji wystawy plenerowej pod roboczym tytułem "Odzyskane dziedzictwo. W 100-lecie traktatu ryskiego" oraz towarzyszącej jej publikacji
Przygotowanie z okazji 100. rocznicy podpisania traktatu pokojowego w Rydze wystawy "Odzyskane dziedzictwo. W 100-lecie traktatu ryskiego", obejmującej fotografie bezcennych dzieł sztuki, znajdujących się w polskich muzeach i galeriach, w tym w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, a odzyskanych na skutek artykułu XI traktatu ryskiego.
Wartość zadania: 28 200 zł
Kwota dofinansowania: 28 200 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zdania: od 3 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Nazwa zadania: Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach ruchomych oraz nieruchomych w Muzeum Łazienki Królewskie.
Wartość zadania: 3 270 000 zł
Kwota dofinansowania: 3 270 000 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Czytaj więcejPowoduje pokazanie lub ukrycie reszty tekstu

ROK 2020

Nazwa zadania: Zakup biletomatów do wybranych obiektów Muzeum Łazienki Królewskie
Zakup do obiektów Muzeum Łazienki Królewskie, tj. Białego Domu, Starej Oranżerii, Podchorążówki, Stajni Kubickiego i Koszarów Kantonistów, pięciu nowoczesnych biletomatów, przystosowanych do potrzeb osób niedowidzących oraz z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Wartość zadania: 128 000 zł
Kwota dofinansowania: 128 000 zł
Rodzaj dotacji: dotacja celowa na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.
Termin realizacji zdania: od 17 listopada 2020 r. do 3 sierpnia 2021 r.

Czytaj więcejPowoduje pokazanie lub ukrycie reszty tekstu