Ze względów bezpieczeństwa zabytkowe ogrody Muzeum Łazienki Królewskie pozostaną zamknięte do odwołania. Decyzja w tej sprawie zapadała po konsultacji z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Wstęp do ogrodów

Ogrody Muzeum Łazienki Królewskie są otwarte codziennie w godz. 6.00-22.00. Wstęp do nich jest bezpłatny.

Wstęp do obiektów

Obiekty Muzeum Łazienki Królewskie są otwarte od wtorku do niedzieli. Ostatnie wejście do obiektów odbywa się 30 minut przed ich zamknięciem. 

Uprzejmie informujemy, że z powodu wysokich temperatur czasowo ze zwiedzania zostało wyłączone piętro Pałacu na Wyspie (w nieklimatyzowanych pomieszczeniach jest zbyt gorąco). Zapraszamy do innych muzealnych wnętrz.

Kasy biletowe w Podchorążówce, Starej Oranżerii i Stajniach Kubickiego są czynne godzinę krócej niż muzealne obiekty
Godziny przerw w muzealnych kasach:
Podchorążówka: wtorek, środa, niedziela: 13.30-14.00; czwartek, piątek, sobota: 14.30-15.00.
Stara Oranżeria: wtorek, środa, niedziela: 14.00-14.30; czwartek, piątek: 15.00-15.30; sobota: 15.30-16.00.
Stajnie Kubickiego: wtorek, środa, niedziela: 13.00-13.30; czwartek, piątek: 14.00-14.30; sobota: 16.30-17.00.

Biletomaty znajdują się w Podchorążówce, Starej Oranżerii, Koszarach Kantonistów i Stajniach Kubickiego.

Bilety wstępu do obiektów nie są sprzedawane online.

Rezerwacje grupowe (maks. 10 osób): rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl

Piątek - dzień bezpłatnego wstępu, zwiedzanie wyłącznie indywidualne, nie obowiązują rezerwacje. Sprawdź, co zwiedzisz w piątek.

Uprzejmie informujemy, że możliwe jest czasowe zamknięcie obiektów Muzeum Łazienki Królewskie dla zwiedzających. Prosimy o kontakt z Działem Rezerwacji w celu potwierdzania dostępności poszczególnych obiektów: (+48) 504 243 783 (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00).

Dodatkowe informacje (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00):

e-mail: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl
telefon: (+48) 504 243 783

MAPA MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE - POBIERZ TUTAJ (FORMAT PDF - 4 MB)

PAŁAC NA WYSPIE, STARA ORANŻERIA, PAŁAC MYŚLEWICKI, BIAŁY DOM, WODOZBIÓR, KOSZARY KANTONISTÓW, STAJNIE KUBICKIEGO, WYSTAWA CZASOWA "SZTUKA DOBREGO MYŚLENIA. DZIEDZICTWO STANISŁAWA HERAKLIUSZA LUBOMIRSKIEGO" (JEDEN WSPÓLNY BILET) - CZAS ZWIEDZANIA: OK. 2,5 GODZINY

Bilet normalny                            80 zł

Bilet ulgowy                                40 zł

Dzieci od lat 7
i młodzież do 26. roku życia       1 zł

Karta Dużej Rodziny:
Dorośli                                        60 zł

Dzieci od lat 7
i młodzież do 26. roku życia       1 zł

W ramach jednego wspólnego biletu można zwiedzać: Pałac na Wyspie, Starą Oranżerię z Teatrem Królewskim i Galerią Rzeźby Polskiej, Pałac Myślewicki, Biały Dom, Wodozbiór oraz wystawę czasową "Sztuka dobrego myślenia. Dziedzictwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego" w Pałacu na Wyspie i Podchorążówce.

W Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa są otwarte Koszary Kantonistów z wystawami stałymi: "Las", "Oko w oko", "Ptaki", "Polski salon myśliwski", a także Stajnie Kubickiego z Powozownią im. Zbigniewa Prus-NiewiadomskiegoKrólewską Manufakturą Tkacką.

WYSTAWA CZASOWA "SZTUKA DOBREGO MYŚLENIA. DZIEDZICTWO STANISŁAWA HERAKLIUSZA LUBOMIRSKIEGO" W PAŁACU NA WYSPIE I PODCHORĄŻÓWCE - CZAS ZWIEDZANIA: OK. 30 MINUT

Bilet normalny                            30 zł

Bilet ulgowy                                15 zł

Dzieci od lat 7
i młodzież do 26. roku życia       1 zł

Karta Dużej Rodziny:
Dorośli                                        20 zł

Dzieci od lat 7
i młodzież do 26. roku życia       1 zł

PAŁAC NA WYSPIE, STARA ORANŻERIA, PAŁAC MYŚLEWICKI, BIAŁY DOM, WODOZBIÓR, KOSZARY KANTONISTÓW, STAJNIE KUBICKIEGO (JEDEN WSPÓLNY BILET) - CZAS ZWIEDZANIA: OK. 2 GODZINY

Bilet normalny                            60 zł

Bilet ulgowy                                30 zł

Dzieci od lat 7
i młodzież do 26. roku życia       1 zł

Karta Dużej Rodziny:
Dorośli                                        45 zł

Dzieci od lat 7
i młodzież do 26. roku życia       1 zł

PAŁAC NA WYSPIE, STARA ORANŻERIA, PAŁAC MYŚLEWICKI, BIAŁY DOM, WODOZBIÓR (JEDEN WSPÓLNY BILET) - CZAS ZWIEDZANIA: OK. 1,5 GODZINY

Bilet normalny                            50 zł

Bilet ulgowy                                25 zł

Dzieci od lat 7
i młodzież do 26. roku życia       1 zł

Karta Dużej Rodziny:
Dorośli                                        35 zł

Dzieci od lat 7
i młodzież do 26. roku życia       1 zł

STARA KORDEGARDA - PRZESTRZEŃ TWÓRCZA "WYSTAW SIĘ!"

Rodzina                                       5 zł

MUZEUM ŁOWIECTWA I JEŹDZIECTWA (STAJNIE KUBICKIEGO, KOSZARY KANTONISTÓW) - CZAS ZWIEDZANIA: OK. 40 MINUT

Bilet normalny                             30 zł

Bilet ulgowy                                 15 zł

Dzieci od lat 7
i młodzież do 26. roku życia       1 zł

Karta Dużej Rodziny:
Dorośli                                         20 zł

Dzieci od lat 7
i młodzież do 26. roku życia       1 zł

Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:

1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie;
2) uczniom szkół, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
4) uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
5) uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
6) uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
7) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
8) nauczycielom:
a) szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
b) szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
c) szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
d) uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
- szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
- sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
- szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
9) osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej";
10) kombatantom;
11) studentom spoza Unii Europejskiej legitymującym się Międzynarodowymi Legitymacjami Studenckimi ISIC;
12) posiadaczom Karty Dużej Rodziny;
13) honorowym dawcom krwi;
14) członkom Związku Polskich Artystów Plastyków na podstawie legitymacji.

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis";
2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274, z 2016 r. poz. 753 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60);
5) weteranom;
6) dzieciom do lat 7;
7) dziennikarzom wykonującym obowiązki zawodowe;
8) przewodnikom turystycznym, którzy otrzymali zaświadczenie ukończenia szkolenia organizowanego przed Muzeum Łazienki Królewskie, podnoszącego kwalifikacje przewodników miejskich oprowadzających turystów po obiektach oraz ogrodach Muzeum przez okres dwóch lat od daty ukończenia szkolenia;
9) przewodnikom prowadzącym grupy zorganizowane liczące minimum 10 osób.