Wstęp do ogrodów

Ogrody Muzeum Łazienki Królewskie otwarte są codziennie w godz. 6.00-20.00. Wstęp do nich jest bezpłatny.

Wstęp do obiektów

Obiekty Muzeum Łazienki Królewskie otwarte są od wtorku do niedzieli. Ostatnie wejście do obiektów odbywa się 30 minut przed ich zamknięciem. 

Kasy biletowe w Podchorążówce, Starej Oranżerii i Stajniach Kubickiego są czynne godzinę krócej niż muzealne obiekty.
Godziny przerw w muzealnych kasach:
Podchorążówka: wtorek, środa, niedziela: 13.30-14.00; czwartek, piątek, sobota: 14.30-15.00.
Stara Oranżeria: wtorek, środa, niedziela: 14.00-14.30; czwartek, piątek: 15.00-15.30; sobota: 15.30-16.00.
Stajnie Kubickiego: wtorek, środa, niedziela: 13.00-13.30; czwartek, piątek: 14.00-14.30; sobota: 16.30-17.00.

Biletomaty znajdują się w Podchorążówce, Starej Oranżerii, Koszarach Kantonistów i Stajniach Kubickiego.

Bilety wstępu do obiektów nie są sprzedawane online.

Rezerwacje grupowe (maks. 10 osób) wyłącznie przez poniższy formularz:
przejdź do formularza rezerwacji dla grup

Piątek - dzień bezpłatnego wstępu, zwiedzanie wyłącznie indywidualne, nie obowiązują rezerwacje. Sprawdź, co zwiedzisz w piątek.

Uprzejmie informujemy, że możliwe jest czasowe zamknięcie obiektów Muzeum Łazienki Królewskie dla zwiedzających. Prosimy o kontakt z Działem Rezerwacji w celu potwierdzania dostępności poszczególnych obiektów: (+48) 519 330 000 (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00).

Dodatkowe informacje (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00):

e-mail: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl
telefon: (+48) 519 330 000

PAŁAC NA WYSPIE, STARA ORANŻERIA, PAŁAC MYŚLEWICKI (JEDEN WSPÓLNY BILET)

Bilet normalny                            40 zł

Bilet ulgowy                                20 zł

Dzieci od lat 7
i młodzież do 26. roku życia       1 zł

Karta Dużej Rodziny:
Dorośli                                        30 zł

Dzieci od lat 7
i młodzież do 26. roku życia       1 zł

W ramach jednego wspólnego biletu zwiedzać można: Pałac na Wyspie, Starą Oranżerię z Teatrem Królewskim i Galerią Rzeźby Polskiej oraz wystawą czasową "Obietnica szczęścia. Maria Papa Rostkowska", a także Pałac Myślewicki.

PAŁAC NA WYSPIE, STARA ORANŻERIA, PAŁAC MYŚLEWICKI, STAJNIE KUBICKIEGO, KOSZARY KANTONISTÓW (JEDEN WSPÓLNY BILET)

Bilet normalny                            50 zł

Bilet ulgowy                                25 zł

Dzieci od lat 7
i młodzież do 26. roku życia       1 zł

Karta Dużej Rodziny:
Dorośli                                        37 zł

Dzieci od lat 7
i młodzież do 26. roku życia       1 zł

W ramach jednego wspólnego biletu zwiedzać można: Pałac na Wyspie, Starą Oranżerię z Teatrem Królewskim i Galerią Rzeźby Polskiej oraz wystawą czasową "Obietnica szczęścia. Maria Papa Rostkowska", a także Pałac Myślewicki.

W Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa otwarte są Koszary Kantonistów z wystawami stałymi: "Las", "Oko w oko", "Ptaki", "Polski salon myśliwski", a także Stajnie Kubickiego z Powozownią im. Zbigniewa Prus-NiewiadomskiegoKrólewską Manufakturą Tkacką.

WYSTAWA "MATTIA PRETI. ODKRYWAJĄC BAROKOWE TAJEMNICE MALTY"

Bilet normalny                            30 zł

Bilet ulgowy                                15 zł

Dzieci od lat 7
i młodzież do 26. roku życia       1 zł

Karta Dużej Rodziny:
Dorośli                                        20 zł

MUZEUM ŁOWIECTWA I JEŹDZIECTWA (STAJNIE KUBICKIEGO, KOSZARY KANTONISTÓW)

Bilet normalny                            16 zł

Bilet ulgowy                                 8 zł

Dzieci od lat 7
i młodzież do 26. roku życia       1 zł

Karta Dużej Rodziny:
Dorośli                                        12 zł

Dzieci od lat 7
i młodzież do 26. roku życia       1 zł

Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:

1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie;
2) uczniom szkół, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
4) uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
5) uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
6) uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
7) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
8) nauczycielom:
a) szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
b) szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
c) szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
d) uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
- szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
- sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
- szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
9) osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej";
10) kombatantom;
11) studentom spoza Unii Europejskiej legitymującym się Międzynarodowymi Legitymacjami Studenckimi ISIC.

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis";
2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274, z 2016 r. poz. 753 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60);
5) weteranom;
6) dzieciom do lat 7.

Formularz zgłoszeniowy dla grup

  • * pola wymagane