Kolekcje

Stanisław August w czasie swojego 30-letniego panowania (1764-1795) zgromadził obrazy, rzeźby, grafiki i numizmaty europejskich i polskich artystów.

Dzieła sztuki w połączeniu z architekturą Łazienek Królewskich tworzyły dzieło totalne, mające z czasem - w myśl królewskiej idei z 1792 r. - stać się pierwszym publicznym muzeum. Stanisław August nie traktował sztuk pięknych wyłącznie jako estetyczną dekorację swojej siedziby. Malarstwo, rzeźba i architektura były częścią programu obejmującego kwestie polityczne, społeczne i gospodarcze, który miał służyć naprawie Rzeczypospolitej i budowaniu świadomości narodowej. Sztuki piękne miały "kształtować kulturę duchową narodu", a tym samym przyczyniać się do jego odnowy.