rada muzeum

Członkowie Rady Muzeum przy Muzeum Łazienki Królewskie - kadencja 2023-2026

Przewodniczący Rady:

 • prof. Andrzej Rottermund, prezes Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich, prezes Fundacji Teresy Sahakian

Wiceprzewodniczący Rady:

 • Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Członkowie:

 • dr hab. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu
 • Katarzyna Budnicka, prezes zarządu i dyrektor naczelny Mennicy Polskiej S.A.
 • prof. dr hab. Roman Dziedzic, Zakład Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku
 • Andrzej Klimczak, dyrektor Polskiej Opery Królewskiej
 • prof. dr hab. Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach
 • Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych
 • Jan Lubomirski-Lanckoroński, prezes Grupy Landeskrone i Fundacji Książąt Lubomirskich
 • Dorota Macieja, członek zarządu PZU Życie S.A.
 • Magdalena Roguska, wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy
 • Kacper Sakowicz, szef gabinetu politycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • dr hab. Jolanta Talbierska, kierownik Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
 • Wit Karol Wojtowicz, dyrektor Muzeum Zamku w Łańcucie