Dział Zbiorów Bibliotecznych

Dział Zbiorów Bibliotecznych mieści się w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa Oddziale Muzeum Łazienki Królewskie. Gromadzi literaturę związaną z historią, sztuką, polską kulturą, ochroną przyrody, łowiectwem i hipologią. Są to wydawnictwa od XIX w. po czasy współczesne, w tym publikacje zwarte, jak i ciągłe. Księgozbiór liczy ok. 4700 woluminów.

Czytelnicy spoza Muzeum mogą korzystać z zasobów bibliotecznych wyłącznie w Czytelni, otwartej od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-15.00; z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

Czytelnia dostępna jest dla osób od 18. roku życia. Termin korzystania z niej należy ustalić pod adresem e-mail: anna.hrynkiewicz@lazienki-krolewskie.pl lub osobiście. Osoby poniżej 18. roku życia mogą skorzystać z Czytelni po uzyskaniu zgody dyrekcji Muzeum, pod odpowiednim nadzorem.

Rezerwacji publikacji można dokonywać poprzez katalog online.

Dział Zbiorów Bibliotecznych wypożycza również zbiory własne bibliotekom zamiejscowym na okres do czterech tygodni, z wyjątkiem publikacji wydanych przed rokiem 1950.

KATALOG ONLINE

REGULAMIN DZIAŁU ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

KONTAKT: anna.hrynkiewicz@lazienki-krolewskie.pl