Wydawnictwo

Wydawnictwo Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie specjalizuje się w publikowaniu książek poświęconych historii i kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem doby oświecenia, opracowań tekstów źródłowych, albumów malarstwa, katalogów wystaw, przewodników oraz książek edukacyjnych dla najmłodszych.

Dużą wagę w swojej działalności wydawniczej Muzeum przykłada do publikacji naukowych. Są to zarówno monografie autorstwa wybitnych badaczy rodzimych, naukowe prace zbiorowe, wydawnictwa edytorskie i źródłowe, naukowe katalogi zbiorów, katalogi wystaw, jak i tłumaczenia książek zajmujących ważne miejsce w panoramie humanistyki europejskiej. By dbać o najwyższą rzetelność naukową i jakość edytorską przygotowywanych publikacji, Muzeum wdrożyło procedurę wydawniczą i zasady etyki wydawniczej, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE, a wydawane pozycje podlegają weryfikacji przez program antyplagiatowy.

Kontakt ws. wydawniczych:
Łukasz Zawada
(+48) 22 50 60 126
Lukasz.Zawada@lazienki-krolewskie.pl

PROCEDURA WYDAWNICZA

ZASADY ETYKI WYDAWNICZEJ

INSTRUKCJA WYDAWNICZA PUBLIKACJI WYDAWANYCH PRZEZ MŁK