Marianna Otmianowska nowym dyrektorem Muzeum Łazienki Królewskie

Fot. Paweł Czarnecki

26 września 2023 r. w Pałacu na Wyspie minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński powołał dotychczasową p.o. dyrektor Muzeum Mariannę Otmianowską na stanowisko dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie na lata 2023-2028. 

- Właściwe zarządzanie kulturą polega na budowaniu mądrych instytucji, ale też znajdowaniu odpowiednich ludzi, którzy tę instytucję poprowadzą. (…) Dziś powołujemy panią Mariannę Otmianowską, która kierowała Łazienkami Królewskimi po odejściu prof. Zbigniewa Wawra, na dyrektora tej instytucji - powiedział minister kultury podczas uroczystości powołania dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie.

Marianna Otmianowska jest historykiem sztuki, muzealnikiem, edukatorem, wykładowcą akademickim, moderatorem design thinking. Od lat zaangażowana w liczne projekty muzealne, prowadzi także działania z zakresu edukacji kulturalnej i dostępności. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowe studium pedagogizacji. Realizowała stypendium w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w szwajcarskich muzeach na zaproszenie Fundacji Pro Helvetia. Jest autorką i współautorką licznych artykułów; posiada doświadczenie w planowaniu i realizacji projektów naukowo-badawczych, m.in. z zakresu społecznej odpowiedzialności muzeów, zaangażowana jest również w międzynarodowy projekt muzealny Think Tank Solidarity in Action. Jest członkiem ICOM Polska oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki; związana jest również z Forum Edukatorów Muzealnych. Prowadzi zajęcia na kierunku muzeologia na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz na podyplomowym studium muzealniczym w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2016-2018 była dyrektorem Narodowego Archiwum Cyfrowego, zaś w latach 2013-2016 kierownikiem Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie.

Z Muzeum Łazienki Królewskie związana jest od 2018 r. jako zastępca dyrektora ds. konserwatorskich, koordynując projekty z zakresu konserwacji zabytków, historycznych ogrodów oraz inwestycji. Od grudnia 2022 r. pełniła obowiązki dyrektora Muzeum. Zainicjowała współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w zakresie prezentacji wystaw studentów w zabytkowych wnętrzach, a także z Politechniką Warszawską, co zaowocowało organizacją międzynarodowej konferencji "Architektura Wyzwań - Odbudowa Ukrainy" oraz realizacją plenerowej instalacji "Pawilon Wolności", której autorami są studenci Wydziału Architektury. Rozpoczęła współpracę z nowo powstałym Teatrem Klasyki Polskiej, wprowadzając do stałego repertuaru Muzeum plenerowe spektakle "Śluby panieńskie" i "Noc listopadowa". Kierując Łazienkami Królewskimi, zorganizowała cieszącą się ogromną popularnością wśród zwiedzających wystawę "Kolor życia. Frida Kahlo", która wraz z programem towarzyszącym przyciągnęła do Muzeum ponad 125 tysięcy osób. We wrześniu zaś zainaugurowała wystawę "Obietnica szczęścia. Maria Papa Rostkowska".

W swojej pracy Marianna Otmianowska szczególny nacisk kładzie na wykorzystanie potencjału zespołu, pracę projektową i interdyscyplinarną oraz kształtowanie Muzeum Łazienki Królewskie jako miejsca dostępnego, przyjaznego i zaangażowanego. Podkreśla, w ślad za wydaną w 2020 r. przez Muzeum publikacją, że Łazienki Królewskie to "Muzeum Zachwytów". W 2023 r., kiedy pełniła obowiązki dyrektora Muzeum zrealizowany został projekt "Bliżej sztuk", zakładający dostosowanie muzealnej oferty do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Szeroki zakres prowadzonych przez nią działań, jej pasja i energia mogą być inspiracją dla innych i impulsem do podejmowania własnych, nieszablonowych działań, dążenia do rozwoju i poszerzania horyzontów.

PROGRAM DZIAŁANIA MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE NA LATA 2023-2028 (FORMAT PDF - 2,6 MB)

Fot. Danuta Matloch / MKiDN
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki
Fot. Paweł Czarnecki