XVII edycja konkursu "Wierzba". Łazienki Królewskie nagrodzone

Publikacja "Korespondencja Stanisława Augusta z Katarzyną II i jej najbliższymi współpracownikami (1764-1796)" oraz plakat informujący o otwarciu Stajni Kubickiego po rewitalizacji to projekty Muzeum Łazienki Królewskie nagrodzone w tegorocznym konkursie "Wierzba".

Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba", organizowany przez samorząd województwa mazowieckiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Muzealników Polskich, skierowany jest do placówek muzealnych na Mazowszu. W tegorocznej, XVII edycji zgłoszono 130 zdarzeń muzealnych z 2022 r. Kapituła konkursowa wyłoniła laureatów w następujących kategoriach: "Wystawy zorganizowane lub współorganizowane przez mniejsze muzea", "Wystawy zorganizowane lub współorganizowane przez większe muzea", "Projekt otwarty", "Projekt edukacyjny", "Plakat muzealny", "Wydawnictwo muzealne (ISBN)".

Muzeum Łazienki Królewskie zajęło II miejsce (ex aequo) w kategorii "Wydawnictwo muzealne (ISBN)" za książkę "Korespondencja Stanisława Augusta z Katarzyną II i jej najbliższymi współpracownikami (1764-1796)". Dwutomowa publikacja obejmuje komplet listów, które polski król wymieniał z przywódcami Imperium Rosyjskiego. Jest to korespondencja odzwierciedlająca najważniejsze problemy naszego państwa w latach jego walki o przetrwanie. Książkę nabyć można w muzealnym e-sklepie.

W kategorii "Plakat muzealny" Muzeum Łazienki Królewskie zajęło III miejsce za plakat informujący o otwarciu Stajni Kubickiego po rewitalizacji. W XIX-wiecznym obiekcie, zwanym Podkową, powstała unikalna przestrzeń edukacyjna i wystawiennicza z bogatą ofertą programową dla zwiedzających.

Fot. Paweł Czarnecki

"Wierzba" - nagrodzone projekty z Łazienek

W ubiegłorocznej, XVI edycji Muzeum Łazienki Królewskie zajęło II miejsce w kategorii „Plakat muzealny” za plakat do wystawy "Splendor władzy. Wettynowie na tronie Rzeczypospolitej". Ekspozycja przybliżała Augusta II i Augusta III jako świadomych kolekcjonerów i koneserów sztuki, którzy w trakcie 66 lat unii polsko-saskiej zgromadzili jeden z najważniejszych i najwspanialszych w XVIII-wiecznej Europie zbiorów sztuki.

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa - oddział Muzeum Łazienki Królewskie wyróżnione zostało w kategorii "Wystawy zorganizowane lub współorganizowane przez większe muzea" za dwie wystawy stałe w nowo wyremontowanych Stajniach Kubickiego, tj. "Powozownię im. Zbigniewa Prus-Niewiadomskiego" oraz "Królewską Manufakturę Tkacką - nowe wątki".

W XV edycji Muzeum Łazienki Królewskie otrzymało wyróżnienie w kategorii "Najlepszy projekt otwarty" za inicjatywę pod hasłem "Fotowspomnienia, czyli Wasze Łazienki Królewskie", w ramach której powstaje Archiwum Społeczne Łazienek Królewskich. Zwiedzający dzielą się rodzinnymi pamiątkami z domowych archiwów, które dokumentują ich wspomnienia z królewskiej rezydencji. Są to materiały z początku XX w., te z czasów międzywojnia i II wojny światowej, jak i fotografie z okresu powojennego oraz od lat 50. do 90.

W XIV edycji konkursu Muzeum Łazienki Królewskie zajęło I miejsce w kategorii "Najlepszy projekt edukacyjny". Laur przyznany został za inicjatywę "Wychodząc z ram", której celem było włączanie osób w kryzysie psychicznym do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym po zakończeniu szpitalnej terapii. Muzeum przyznano również dwa wyróżnienia. Jedno z nich - w kategorii "Projekt otwarty" - przypadło Bibliotece Cyfrowej, obejmującej 50 zdigitalizowanych publikacji z epoki oświecenia, drugie - w kategorii "Najciekawsze wydawnictwo muzealne" - katalogowi "Bratanków dzieje wspólne. Unikaty ze zbiorów budapesztańskich", w polsko-węgierskiej wersji językowej, prezentującemu węgierskie zbiory narodowe.

W XIII edycji konkursu "Wierzba" Muzeum Łazienki Królewskie zajęło II miejsce w kategorii "Niepodległa". Laur przyznany został za wystawę "Blask orderów. W stulecie odzyskania niepodległości", prezentowaną w Podchorążówce od 9 listopada 2018 r. do 3 lutego 2019 r. Była to pierwsza ekspozycja w przekrojowy sposób ukazującą historię znaków zaszczytnych od XVIII wieku do współczesności.

W XII edycji konkursu "Wierzba" Muzeum Łazienki Królewskie zajęło II miejsce w kategorii "Wydawnictwa muzealne". Laur przyznany został za książkę "Gdy Europa mówiła po francusku" Marca Fumarolego, która w 2017 r. ukazała się nakładem Wydawnictwa Muzeum Łazienki Królewskie. W XI edycji konkursu "Wierzba" Muzeum Łazienki Królewskie zajęło I miejsce w kategorii "Muzealny projekt edukacyjny". Nagrodzona została inicjatywa "Muzeum spotyka…", program wolontariacki, w którym wspólnie pracowały osoby w wieku 18-26 lat oraz 60+, tworząc międzypokoleniowy zespół.