Fundament Oranżerii Gotyckiej

W pobliżu Białego Domku, przy drodze prowadzącej do Pałacu na Wyspie, znajdują się pozostałości Oranżerii Gotyckiej. Jej autorem był prawdopodobnie Jakub Kubicki. Budowa obiektu w 1822 r. związana była z zamieszkaniem w Belwederze wielkiego księcia Konstantego z carskiej dynastii Romanowych, który chciał wprowadzić kilka zmian w wyglądzie ogrodu. Kazał on postawić pawilon stylizowany na średniowieczny zamek. Miał on ceglane elewacje, okna z ostrymi łukami i dekoracyjne blanki, wzorowane na gotyckich budowlach obronnych. Przechowywano w nim egzotyczne rośliny, wystawiane latem do ogrodu. Oranżerię zburzono w połowie XIX w., ponieważ groziła zawaleniem. Wybudowano wówczas Nową Oranżerię. 

Stylizowane na średniowieczne pawilony ogrodowe istniały w wielu europejskich parkach końca XVIII w. i w XIX w. Wpisywały się w romantyczny nurt dekoracji pejzażu malowniczymi zabytkami "z dawnych epok". Pawilony o wyglądzie zamków i domków gotyckich zdobiły ogrody we francuskim Cognac czy angielskim Bath. Na terenach polskich jednym z najbardziej znanych był Domek Gotycki w Puławach księżnej Izabeli Czartoryskiej.