Od lipca 2015 r. Muzeum Łazienki Królewskie jest członkiem prestiżowego Stowarzyszenia Europejskich Rezydencji Królewskich ARRE (Association des Résidences Royales Européennes), które zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o europejskim dziedzictwie oraz realizacją wspólnych projektów kulturalnych.

ARRE z siedzibą w Wersalu zostało założone w 2001 r. Zrzesza 32 instytucje kultury z Austrii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Niemiec, Polski, Portugalii, Monako, Rosji, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch, zarządzające ponad 100 historycznymi rezydencjami królewskimi w Europie.

W ramach ARRE są organizowane m.in. cykliczne spotkania członków stowarzyszenia. Jedno z nich odbyło się 26 października 2023 r. w Muzeum Łazienki Królewskie. Eksperci z Francji, Litwy, Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Polski dyskutowali o zbiorach historii naturalnej, będących integralną częścią wielu ekspozycji muzealnych, a także o zrekonstruowanych wysiłkiem muzealników ogrodach otaczających królewskie rezydencje. Wśród omawianych zagadnień znalazły się m.in. kolekcje botaniczne i myśliwskie oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Wspólne projekty europejskie

Inicjatywy ARRE obejmują również wiele działań, mających promować i podkreślać wspólną kulturę oraz dziedzictwo. Jednym z nich jest lipcowa akcja #Palace Day, której corocznym uczestnikiem jest m.in. Muzeum Łazienki Królewskie. W mediach społecznościowych europejskie rezydencje publikują ciekawostki o swojej historii i zbiorach, a zwiedzający dzielą się zdjęciami z wizyt w muzeach. 

Kolejną inicjatywą jest projekt "Tradycje jeździeckie na europejskich dworach królewskich" (Horsing around European Courts), koordynowany przez ARRE w ramach zawodów jeździeckich Letnich Igrzysk Olimpijskich 2024, organizowanych w Wersalu. Konie i sztuka jeździecka - jako element wielowiekowego dziedzictwa europejskiego - są tematem wspólnie podejmowanym przez Rezydencje Królewskie, a projekt jest okazją do współpracy w celu podniesienia świadomości na temat europejskiego dziedzictwa, jego wartości i ochrony dla przyszłych pokoleń. W ramach tej inicjatywy w Muzeum Łazienki Królewskie odbywają się spotkania pod hasłem "Polscy jeźdźcy olimpijscy", które są okazją do zaprezentowania konnych dyscyplin olimpijskich, sylwetek wybitnych sportowców oraz hippicznych tradycji letniej rezydencji ostatniego króla Polski.

Adres strony internetowej ARRE, na której znajdują się opisy wszystkich rezydencji i wspólnych projektów - http://www.europeanroyalresidences.eu.