Katalog wystawy "Bratanków dzieje wspólne. Unikaty ze zbiorów budapesztańskich", którą oglądać można było w Muzeum Łazienki Królewskie w 2019 r. Ekspozycja była świadectwem blisko 1000-letnich relacji polsko-węgierskich.

Bezcenne eksponaty pochodziły z najprzedniejszych węgierskich instytucji, m.in. z Węgierskiego Muzeum Narodowego, Węgierskiego Archiwum Narodowego oraz Instytutu i Muzeum Historii Wojskowości przy Ministerstwie Obrony w Budapeszcie. Publikacja, wydana przez Muzeum Łazienki Królewskie, powstała we współpracy z Ambasadą Węgier oraz Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie.