Publikacja stanowi katalog obrazów z królewskiej kolekcji Stanisława Augusta prezentowanych obecnie w Łazienkach Królewskich. 

Zawiera ona opisy i zdjęcia 137 obrazów eksponowanych w Pałacu na Wyspie zgodnie z inwentarzem Catalogue des Tableaux appartenant a Sa Maj: Le Roi de Pologne 1795 (Katalog obrazów należących do Jego Królewskiej Mości Króla Rzeczypospolitej Polskiej 1795). Celem opracowania jest zrewidowanie dotychczasowego stanu badań nad kolekcją zarówno pod kątem atrybucji jak i proweniencji dzieł. 

W dotychczasowych publikacjach poświęconych Łazienkom, zarówno prof. Władysława Tatarkiewicza, jak i prof. Marka Kwiatkowskiego, Galeria Obrazów pojawiała się raczej w kontekście dekoracji wnętrz Pałacu na Wyspie. Poszczególne obrazy prezentowane były w rożnych katalogach wystaw, jednak nigdy jako zwarta kolekcja, niegdyś przynależąca do dużych zbiorów królewskich, mających stanowić w myśl idei Stanisława Augusta zaczątek nowoczesnego muzeum publicznego.

W naszym katalogu szczególny nacisk położony został na przebadanie historii obrazów i jej źródłowej dokumentacji. Dopełnieniem glos autorstwa Doroty Juszczak i Hanny Małachowicz, kuratorek malarstwa na Zamku Królewskim w Warszawie, są nowe zdjęcia obrazów wykonane po zakończonej w 2014 r. konserwacji, a także liczne zdjecia dzieł porównawczych. 

Książka dostała wyróżnienie w kategorii "Publikacje" podczas XXXVI Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2016.