Zbiór artykułów poświęconych postaci Marcella Bacciarellego, wybitnego artysty doby oświecenia. Publikacja stanowi kontynuację projektu badawczego wiążącego się z dwusetną rocznicą śmierci pierwszego malarza króla Stanisława Augusta i pierwszego dziekana Oddziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego.

Książka wydana została nakładem Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Instytutu Historii Sztuki UW oraz Istituto Italiano di Cultura w Warszawie.