Oddajemy do rąk Czytelników zbiór listów jednego z najwybitniejszych architektów polskiego klasycyzmu, współtwórcy m.in. Łazienek Królewskich, Jana Chrystiana Kamsetzera (1753–1795). Adresatami tej korespondencji byli mecenas artysty król Stanisław August i "pierwszy" malarz na warszawskim dworze Marcello Bacciarelli.

Zawarte w listach relacje z podróży mają wielką wartość nie tylko dla badaczy dziejów architektury, ale także dla znawców szeroko pojętych zjawisk kultury oraz historyków zajmujących się mecenatem Stanisława Augusta. Korespondencja stanowi bezcenne źródło w badaniach nad twórczością artysty, dlatego już wielokrotnie była cytowana we fragmentach w oryginale (język francuski i niemiecki) i w tłumaczeniu.

Niniejszy tom jest pierwszą edycją listów w przekładzie na język polski, wzbogaconą o tekst oryginałów i opatrzoną komentarzem oraz bibliografią.

Ze wstępu dr Marzeny Królikowskiej-Dziubeckiej, autorki opracowania.