Magnes z reprodukcją dzieła "Odwaga" Marcello Bacciarellego z Królewskiej Kolekcji Obrazów, wymiary 5,5 na 8 cm.