Magnes z łazienkowskim pawiem, wymiary 5,5 na 8 cm.