Sto lat temu rozpoczął się proces zwrotu Polsce wielu bezcennych dzieł sztuki oraz pamiątek narodowych, zagrabionych w czasie zaborów przez Rosję. Były wśród nich również przedmioty z kolekcji króla Stanisława Augusta, stanowiące elementy wyposażenia Łazienek Królewskich.

Rewindykacja polskich dóbr kultury nastąpiła w wyniku traktatu ryskiego. Porozumieniu pokojowemu z 1921 r. poświęcona była wystawa w Galerii Plenerowej przy Al. Ujazdowskich.

W publikacji znajdują się teksty kuratorów wystawy.