Bibliofilskie wydanie tekstu Marca Fumarolego, francuskiego historyka i eseisty, pt. Polska i jej ostatni król – Stanisław August Poniatowski w języku angielskim. 

Publikacja stanowi tłumaczenie ostatniego rozdziału głośnej książki Marca Fumarolego pt. Gdy Europa mówiła po francusku (Quand l'Europe parlait français; Le Fallois, Paryż 2001).

Wydawnictwo, ilustrowane głównie zdjęciami zbiorów Muzeum Łazienki Królewskie, przygotowane zostało z okazji otwarcia nowej ekspozycji Królewskiej Galerii Rzeźby w Starej Oranżerii, które odbyło się 20 czerwca 2015 roku.

Publikacja wprowadza czytelnika w kontekst osiemnastowiecznej Europy, jej ulegania ideom oświeceniowym, a także postrzegania Polski i jej króla na dworach europejskich. Fumaroli nakreśla szeroki kontekst polityczny i kulturowy, który pozwala na obiektywną ocenę dokonań Stanisława Augusta na tle pozostałych monarchów jego czasów.