Publikacja została poświęcona dziejom polskich orderów, odznaczeń oraz odznakom pamiątkowym i honorowym II Rzeczypospolitej. W książce uwzględniono większość odznak związanych z powstaniem wielkopolskim i powstaniami śląskimi, walkami o Lwów oraz o Kresy Wschodnie.