Filozofia, uważana zazwyczaj za dziedzinę abstrakcyjną i teoretyczną, może nam pomóc w rozwiązywaniu wielu codziennych problemów.

Rady, które możemy wyczytać z pism filozofów, są często bliższe rzeczywistości niż wskazówki z psychologicznych podręczników szczęśliwego życia. To właśnie filozofia ukształtowała pojęcia, dzięki którym rozumiemy świat i samych siebie oraz idee i wartości leżące u podstaw naszego społeczeństwa i kultury. 

Warsztaty "Peripatos. Filozofia w praktyce" to próba wsłuchania się w to, co filozofowie z różnych epok i miejsc mówią nam o sytuacjach, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Ich wskazówki możemy zastosować w pracy, w domu, w szkole, w czasie wolnym, ale też w sytuacjach, o którym się filozofom nie śniło - na przykład, gdy oglądamy telewizję lub korzystamy z internetu.

Prowadzący:

Marcin Rychter  - filozof, tłumacz, eseista, członek redakcji kwartalnika Kronos. Przekładał książki i eseje takich autorów jak: Chareles Taylor, Ray Brassier, W.C. Guthrie, Graham Harman, Jonathan Lear, Stefan Themersson i wielu innych. Tworzył autorskie programy dydaktyczne z dziedziny filozofii. Interesuje się głównie filozofią kultury, w szczególności wpływem przemian technologicznych na zjawiska społeczne i procesy kulturowe. 

Karolina Rychter - po studiach filozoficznych napisała doktorat o znaczeniu literatury dla filozofii na Wydziale Filologii i Socjologii UW. Publikowała artykuły i przekłady w "Przeglądzie Filozoficznym", "Literaturze na Świecie" i "Kronosie". Jej obszar zainteresowań obejmuje współczesną filozofię anglosaską, nowe interpretacje romantyzmu, filozofię umysłu i prozę modernistyczną.

Terminy:

20 stycznia  - JAK PRZEKONAĆ DO SWOICH RACJI. Sprawność argumentowania i     jasnego komunikowania myśli.

17 luty - JAK NIE DAĆ SIĘ OGŁUPIĆ? Sprawność rozumienia mediów i świadomego uczestnictwa w cyfrowym społeczeństwie informacyjnym.

17 marca - JAK ODRÓŻNIĆ WIEDZĘ OD SZARLATANERII? Sprawność krytycznej analizy dyskursów naukowych i pseudonaukowych.

21 kwietnia - CZY TO JEST ŚMIESZNE? Sprawność intelektualnej lekkości i swobody oraz stosowania ironii.

19 maja - KIM JESTEM I CO CZUJĘ? Sprawność pogłębiania samoświadomości i percepcji zmysłów.

16 czerwca - CO ZNACZĄ  TE KSZTAŁTY? Sprawność rozumienia wytworów kultury materialnej.

21 lipca - JAK MYŚLEĆ OBRAZAMI I DŹWIĘKAMI? Sprawność poszerzonej percepcji sztuki i jej kontekstów.

18 sierpnia - CZEGO I JAK (SIĘ) UCZYĆ? Sprawność wychowania i samokształcenia.

15 września - JAK AWANSOWAĆ? Sprawność dobrego odnajdywania się w strukturach i relacjach władzy.

20 października - O CO TU CHODZI? Sprawność rozumienia dowolnego tekstu pisanego - od umowy bankowej po poezję współczesną.

17 listopada - CO POWIEDZIEĆ I JAK SIĘ UBRAĆ? Sprawność budowania własnego wizerunku.

15 grudnia - KIM ONI BYLI? Sprawność rozumienia przeszłości.