Jan Matejko to artysta, który na przestrzeni wieków wywarł ogromny wpływ na kształtowanie się świadomości narodowej Polaków. Czy współcześnie jego twórczość oferuje coś interesującego? Czy malarz nadal jest w modzie? O tym mowa będzie na warsztatach towarzyszących wystawie jednego obrazu.

Od 17 lutego do 15 kwietnia 2018 r. w Jadalni Pałacu na Wyspie prezentowany będzie obraz Jana Matejki "Gamrat i Stańczyk". Pochodzące z kolekcji Fundacji Kościuszkowskiej dzieło stanie się punktem wyjścia do dyskusji o twórczości artysty i wyłaniającej się z niej interpretacji dziejów Polski. Cykl "Po co nam Matejko?" obejmuje cztery spotkania, które odbywać się będą w Jadalni Pałacu na Wyspie.

20 lutego 2018 r., godz. 18.00, Pałac na Wyspie
"Jan Matejko - malarski kronikarz dziejów Polski"
Prowadzący: Tomasz Szumański

Ponadczasowe dzieła Jana Matejki wywarły ogromny wpływ na narodową świadomość XIX-wiecznych Polaków, a także kolejnych pokoleń, które wspominały swoją wielką historię. W najtrudniejszych dla Polski momentach rozniecały zaś nadzieję na przyszłość oraz wolę walki o przywrócenie mitycznej złotej epoki. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z malarską wizją Matejki i na podstawie jego płócien prześledzą kilka najważniejszych momentów z dziejów Polski. Mowa będzie o nietuzinkowych postaciach z obrazów artysty, ich zgubnej bądź zbawiennej roli dla losów kraju. 

6 marca 2018 r., godz. 18.00, Pałac na Wyspie
"Matejko - artysta, pedagog czy wieszcz narodowy?"
Prowadzący: Marta Tarnawska-Banaszek

W 1872 r., gdy oczom zdumionej publiczności zaprezentowano "Impresję - wschód słońca" Claude’a Moneta, Matejko tworzył "Batorego pod Pskowem". Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, czy impresjonizm wpłynął na styl polskiego artysty i jaki był jego stosunek do rodzącej się sztuki nowoczesnej? Prześledzą twórczość Jana Matejki, która wielokrotnie oceniana był przez historyków - często krytycznie.

20 marca 2018 r., godz. 18.00, Pałac na Wyspie
"Jan Matejko i jego historiozofia"
Prowadzący: Przemysław Głowacki

Śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że Jan Matejko jest najpopularniejszym polskim malarzem. Jego dzieła znane są z kart podręczników i muzealnych wnętrz. Na warsztatach mowa będzie o tym, jak obecnie postrzegana jest twórczość artysty, oraz w jaki sposób był on oceniany przez sobie współczesnych w Polsce i za granicą? Uczestnicy spotkania dowiedzą się również, czym jest historiozofia Matejki i dlaczego zajmuje ona kluczową rolę w jego twórczości.  

10 kwietnia 2018 r., godz. 18.00, Pałac na Wyspie
"Moda na malarza..."

Prowadzący: Marta Kłak-Ambrożkiewicz

Popularność dzieł Jana Matejki przyczyniła się do nieustannego zainteresowania osobą artysty. Były wysokie odznaczenia, nagrody na europejskich wystawach, zasiadanie w gremiach artystycznych i naukowych. "Moda na malarza" wyłania się z zachowanych źródeł epistolograficznych (niepublikowanych), pamiętnikarskich, raptularzy oraz dziennika prowadzonego przez sekretarza Matejki, znajduje też odbicie we współczesnych formach recepcji jego twórczości. Podczas warsztatów mowa będzie o tym, czy Matejko wciąż jest w modzie.


Program edukacyjny towarzyszący wystawie jednego obrazu dofinansowany został przez Fundację PZU.

MALARSTWO Z KOLEKCJI FUNDACJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ W NOWYM JORKU