Próbowaliście zamknąć dzień, tydzień, miesiąc czy nawet rok w małym pudełku? Wydaje się to niemożliwe? Wystarczy papier światłoczuły, opakowanie po kliszy fotograficznej i trochę cierpliwości, aby to, co zazwyczaj niedostrzegalne, ukazało się naszym oczom bardzo wyraźnie.

Podczas warsztatów poznać można będzie niezwykłą i mało znaną technikę fotograficzną, zwaną solarigrafią. Pokażemy Wam malowane słońcem zdjęcia, które powstawały przez kilka dni, tygodni, a nawet miesięcy. Prowadzący warsztaty, Marcin Kulikowski, podzieli się nie tylko swoim doświadczeniem, lecz także pokaże, ile radości może przynieść kawałek papieru fotograficznego, zamknięty w niewielkim pudełku.

Każdy uczestnik warsztatów wykona puszkę solarigraficzną oraz otrzyma instrukcję, w jaki sposób samodzielnie zrobić podobną w domu. Po zakończeniu warsztatów powstałe pudełka będzie można zawiesić w dowolnym miejscu, a następnie po upływie wyznaczonego czasu dostarczyć je do Łazienek Królewskich. Wywołamy zdjęcia i zaprezentujemy je w Centrum Edukacji Ekologicznej.

Motywy solarne a królowie

Warsztaty "Solarigrafia, czyli jak złapać słońce" są częścią programu edukacyjnego zapowiadającego wystawę "Splendor władzy. Wettyni na tronie Rzeczypospolitej Obojga Narodów".

Słońce, wyznaczające podział na dzień i noc, dostarczające światła i ciepła oraz kształtujące cykl przemian świata przyrody, stało się symbolem wykorzystywanym w różnych kulturach. W epoce nowożytnej motywy solarne służyły podkreśleniu wielkości władcy i jego splendoru. Majestat monarchy porównywano do blasku słonecznego - i tak król Francji Ludwik XIV przeszedł do historii jako "Król Słońce". Tego rodzaju metafor używano również w odniesieniu do władców Rzeczypospolitej, np. o śmierci Augusta II, pierwszego króla Polski z saskiej dynastii Wettynów, pisano jako o "śmiertelnym zachodzie Najjaśniejszego Słońca".


Istnieje możliwość tłumaczenia warsztatów na Polski Język Migowy. Zgłoszenia PJM: Monika Kawecka, e-mail: m.kawecka@lazienki-krolewskie.pl


Warsztaty dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach zadania: organizacja wystawy "Splendor władzy. Wettynowie na tronie Rzeczypospolitej".