Zainspirowani marmurowym dziełem "Gaja" Marii Papy Rostkowskiej przyjrzymy się bliżej skałom wykorzystywanym w rzeźbie. Pooglądamy je w mikroskopowym powiększeniu.

Marmur - jak mawiała Maria Papa Rostkowska - "jest niczym skrystalizowane morze, materia żywa, w której środku jest światło, możliwość przemiany kamienia w coś innego". Patrząc na jej rzeźbę "Gaia", widzimy tylko gładką powierzchnię. A jak materiały rzeźbiarskie wyglądają w środku? Wspólnie obejrzymy pod mikroskopem m.in. skały wykorzystywane w rzeźbie, a także fragmenty gleby i to, co naturalnie można w niej znaleźć.

Warsztaty "Gaja pod mikroskopem: Tajemnice mikroświata w ekosystemach" towarzyszą wystawie "Obietnica szczęścia. Maria Papa Rostkowska" w Starej Oranżerii.


Karolina Zdunek - studentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, edukatorka przyrodnicza, miłośniczka natury. W swojej pracy badawczej koncentruje się na zastosowaniu nowoczesnych technik teledetekcyjnych w identyfikacji i monitorowaniu roślin inwazyjnych na przykładzie nawłoci.