Spacerując po łazienkowskich ogrodach, posłuchamy niezwykłej opowieści o Łazienkach Królewskich sprzed 350 lat. Dowiemy się, jak zaczęła się historia letniej rezydencji Stanisława Augusta.

Chociaż Łazienki Królewskie kojarzą nam się głównie z osobą króla Stanisława Augusta, to tętniły życiem już znacznie wcześniej. W drugiej połowie XVII wieku marszałek Stanisław Herakliusz Lubomirski stał się posiadaczem rozległego Ujazdowa. Nowy właściciel polecił wznieść tam m.in. barokowy pawilon zwany Łaźnią. Wydarzenie to można traktować jako początek historii, jak i nazwy późniejszej letniej rezydencji ostatniego króla Polski. Podczas spaceru dowiemy się, jak to miejsce wyglądało na wiele lat przez zmianami wprowadzonymi przez Stanisława Augusta. Poznamy plany marszałka Lubomirskiego wobec dóbr ujazdowskich. Usłyszmy o tym, który budynek - prócz wspomnianej Łaźni - ma swoje początki w XVII wieku.

Spacer jest częścią programu wydarzeń do wystawy czasowej "Sztuka dobrego myślenia. Dziedzictwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego".


Nikodem Węgier - edukator, przewodnik miejski i muzealny, absolwent Instytutu Historycznego UW oraz wielu kursów i szkoleń dla przewodników turystycznych. Organizator miejskich spacerów tematycznych po Warszawie, współprowadzący fanpage'a "Warszawiacy 2.0". Współpracuje z warszawskimi muzeami, popularyzując przy tym historię i wiedzę o varsavianach.