Przeniesiemy się w świat siedemnastowiecznej literatury. Jej tematykę zgłębimy na przykładzie dzieł Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, jednego z najbardziej barwnych przedstawicieli polskiego baroku.

O czym pisano w epoce baroku? Jakie gatunki literackie szczególnie chętnie wybierano? Czy dziś w ogóle można zrozumieć tę literaturę oraz treści aktualne dla ludzi sprzed 400 lat? A może wcale niewiele się zmieniło?

Na przykładzie dzieł Stanisława Herakliusza Lubomirskiego poznamy tematy, które w XVII wieku zaprzątały umysły pisarzy. Odwiedzimy wystawę w Podchorążówce, by zgłębić biografię marszałka jako osoby o wszechstronnych zainteresowaniach, a potem spróbujemy zmierzyć się z fragmentami jego tekstów. Okaże się, że w epoce baroku dostrzegano nie tylko przemijanie świata. Potem dowiemy się, czym są emblematy, oraz zastanowimy, czy konflikty wewnętrzne współczesnego człowieka mają coś wspólnego z dylematami czytelników marszałka Lubomirskiego.

Warsztaty są częścią programu wydarzeń do wystawy czasowej "Sztuka dobrego myślenia. Dziedzictwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego".


Patrycja Ambroszczyk - edukatorka w Muzeum Łazienki Królewskie, absolwentka Wydziału Polonistyki, studentka w Instytucie Historii Sztuki UW. Prowadzi warsztaty i lekcje muzealne, także po angielsku. Uwielbia sztukę, pracę zespołową oraz wspólne tworzenie - docieranie do wiedzy za pomocą kreatywnych aktywności: plastycznych, ruchowych, aktorskich.