Wejdź do świata łazienkowskiej ornitofauny i poznaj wiele ciekawych gatunków ptaków. Warsztaty połączone ze spacerami po zabytkowych ogrodach poprowadzą eksperci z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Łazienki Królewskie to niezwykły teren, charakteryzujący się wiekowym, zróżnicowanym drzewostanem oraz bogatą siecią kanałów i stawów, co sprawia, że możemy tu spotkać wiele ciekawych gatunków ptaków. Aby lepiej poznać tę grupę zwierząt, zapraszamy na cykl warsztatów połączonych ze spacerami, prowadzony przez ekspertów Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Warsztaty odbędą się w Centrum Edukacji Ekologicznej w Nowej Palmiarni, zaś spacery w łazienkowskich ogrodach. Ptaki to bardzo specyficzna i zróżnicowana grupa zwierząt. Aby lepiej je poznać, musimy dopasować się do ich trybu życia, dlatego godziny poszczególnych warsztatów się różnią.

22 marca - "Sowy"
Huuu…hu..huuuuu! Brzmi znajomo? To bardzo dobrze, bo to transkrypcja głosu puszczyka - sowy, która króluje w Warszawie, w tym w Łazienkach! Co jedzą te ptaki? Gdzie można je spotkać? Czy naprawdę mają coś wspólnego ze strzygami? Odkryj z nami sekrety łazienkowskich sów, i nie tylko. Najpierw w Centrum Edukacji Ekologicznej poznamy biologię i ekologię sów, z uwzględnieniem zagadnień kulturowych dotyczących tej grupy ptaków. Zmienimy się też w profesjonalnych ornitologów i spróbujemy wykonać analizę sowich wypluwek. Następnie udamy się na spacer, by prowadzić nasłuchy sów z łazienkowskich ogrodów. Prosimy zabrać latarki i lornetki oraz dostosować ubiór do warunków atmosferycznych.

20 kwietnia - "Dzięcioły"
W skali Warszawy Łazienki Królewskie stanowią unikatowy obszar dla ptaków objętych ochroną, których obecność świadczy o dobrym stanie środowisk leśnych. Gniazduje tu aż pięć gatunków dzięciołów (na dziesięć występujących w Polsce), a jeden jest regularnie zalatujący. Mimo że dzięcioły są ptakami osiadłymi, ich obserwacja wymaga większego doświadczenia. W okresie lęgowym, który trwa od marca do maja, aktywnie bronią swoich terytoriów, bębniąc lub wokalizując; często też dochodzi do konfliktów z sąsiadami. Podczas warsztatów z ornitologiem poznamy konkretne gatunki dzięciołów z Łazienek Królewskich. Dowiemy się, jakie mają zwyczaje, czym jest kuźnia, co oznacza bębnienie, czy odgłosy każdego dzięcioła są identyczne. Na spacerze poszukamy tych niezwykłych dziuplaków pierwotnych, tak ważnych w każdym ekosystemie. Prosimy zabrać lornetki oraz dostosować ubiór do warunków atmosferycznych.

11 maja - "Głosy ptaków"
Wiosna to czas, w którym słyszymy najrozmaitsze ptasie śpiewy. Dlaczego akurat o tej porze roku? Do czego to służy ptakom? Czy potrafią naśladować inne głosy, np. alarmu samochodowego? Który ptak z polskiej awifauny jest najlepszym śpiewakiem, a który najgorszym? Na warsztatach poznamy tajniki ptasiej komunikacji i jej aspekty fizjologiczne. Podczas spaceru nauczymy się rozpoznawać głosy konkretnych gatunków z łazienkowskich ogrodów. Stworzymy listę spotkanych ptaków, a nasze wyniki uzupełnią dane zebrane w Polsce przy okazji Światowych Dni Ptaków Wędrownych, które przypadają 10-12 maja. Przyczyni się to do zwiększenia wiedzy o krajowej awifaunie. Prosimy zabrać lornetki oraz dostosować ubiór do warunków atmosferycznych.

6 lipca - "Kaczki"
Kaczki to ptaki, które są uwielbiane przez odwiedzających Łazienki Królewskie. Oprócz naszych krajowych kaczek krzyżówek możemy spotkać tu również egzotyczne kaczki mandarynki, które od wielu lat zamieszkują łazienkowskie ogrody i świetnie sobie radzą. Największe emocje budzą jednak chyba nurogęsi - rybożerne kaczki gniazdujące w wiekowym drzewostanie, a następnie prowadzące swoje młode do Wisły. Podczas spotkania poznamy biologię i ekologię gatunków blaszkodziobych. Dowiemy się, po co obrączkuje się ptaki i czy każdy może to robić. Nauczymy się, jak odczytywać numery z ptasich obrączek, a także gdzie je wpisywać, aby uzyskać informacje o napotkanych osobnikach. W części warsztatowej spróbujemy swoich sił w odczytywaniu obrączek i wpisywaniu ich do systemu POLRING. Doświadczona obrączkarka z uprawnieniami przeprowadzi pokaz obrączkowania kaczki.


Opis kolejnych warsztatów i spacerów wraz z linkiem do zakupu biletów pojawi się na stronie internetowej w miesiącach poprzedzających poszczególne wydarzenia.


Fatima Hayatli - ornitolog, obrączkarz z pasji i zawodu, pracownik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Łódzkiego, edukatorka przyrodnicza. Współkoordynatorka badań nad mandarynką i krzyzówką w Warszawskim Zespole Obrączkarskim TRIDACTYLUS.

Łukasz Wardecki - ornitolog, obrączkarz ptaków, uczestnik licznych projektów badawczych. W Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków pracuje jako koordynator monitoringów i inwentaryzacji ornitofauny. Z Łazienkami Królewskimi jest związany od 10 lat. Prowadzi zajęcia edukacyjne o tematyce ornitologicznej oraz badania dotyczące głównie awifauny wodnej historycznych ogrodów łazienkowskich.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków jest jedną z najstarszych i największych organizacji pozarządowych chroniących ptaki w Polsce. Istnieje od 1991 r. i jest częścią rodziny BirdLife International. Działa na rzecz ochrony przyrody, w szczególności ptaków i ich siedlisk. Skupia się na przeciwdziałaniu kryzysom różnorodności biologicznej i klimatycznemu, a także angażuje społeczeństwo w działania na rzecz przyrody.