Zapraszamy na spacer ornitologiczny po łazienkowskich ogrodach, podczas którego poznamy sekrety ptasich wędrówek.

Po sezonie lęgowym w świecie awifauny rozpoczynają się jesienne wędrówki. Część ptaków wyrusza w podróż na zasobne w pokarm zimowiska. To moment, w którym obserwować możemy gatunki migrujące. W Łazienkach Królewskich jesienią spotkamy m.in. płaskonosy i cyraneczki, których nie dostrzeżemy tu w innych porach roku. Mamy również szansę zaobserwować dość liczne stada sikor i mysikrólików. Podczas spaceru po łazienkowskich ogrodach porozmawiamy o sposobach badania ptasich wędrówek, przyczynach migracji i zagrożeniach, jakie czyhają na ptaki. Jeśli dopisze szczęście, być może uda się nam zaobserwować obrączkowanie kaczki, wykonywane przez specjalistkę posiadającą uprawnienia obrączkarskie.


Fatima Hayatli - ornitolożka, edukatorka przyrodnicza, doktorantka na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, pracowniczka Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. W ramach pracy doktorskiej oraz projektu Warszawskiego Zespołu Obrączkarskiego TRIDACTYLUS prowadzi badania nad kaczką mandarynką.