Posłuchamy barwnej, pełnej ciekawostek opowieści o zwierzętach w nowożytnej Europie podczas wykładów, które towarzyszą wystawie "Sztuka dobrego myślenia. Dziedzictwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego".

TERMINY I TEMATY WYKŁADÓW

1 sierpnia - "Karczmy, jarmarki i zakazane ogrody. Oglądanie zwierząt przed wiekami"
Choć w XVI i XVII wieku powstawało wiele nowych menażerii, nie każdy mógł sobie pozwolić na ich zwiedzanie. Oglądanie zwierząt w monarszych ogrodach uniemożliwiały nie tylko ograniczone możliwości podróżowania. Miejsca te zwyczajnie nie były udostępniane każdemu. Kto jednak miał do nich wstęp? W jakich okolicznościach możliwe było oglądanie ciekawych okazów światowej fauny poza słynnymi menażeriami? Jakie wyobrażenia mieli na temat nowo poznawanych zwierząt mieszkańcy miast i wsi? Jak reagowali? Jakie gatunki oglądano? Odpowiedzi na powyższe pytania poznamy podczas wykładu.

22 sierpnia - "Oko w oko z cudownym zwierzęciem. Wyjątkowe spotkania Europejczyków z nieznanymi i rzadkimi gatunkami zwierząt w epoce nowożytnej"
Podczas wykładu posłuchamy o pierwszych europejskich spotkaniach z nieznanymi lub rzadkimi gatunkami, takimi jak manaty, ptak dodo czy cudowronki. Jak reagowano na niecodzienny wygląd, zachowanie czy niespodziewane pojawienie się zwierząt w pobliżu ludzkich osiedli? Czy spadające z drzew jemiołuszki, wyrzucone na brzeg walenie lub orki wpływające do rybackich przystani były naturalnymi zjawiskami, czy wytworami fantazji osób opisujących takie wydarzenia? Podczas wykładu opowiemy o początkach naukowego badania zwierząt, wpływie stereotypów i magicznego myślenia na ten proces, a także o powstawaniu pierwszych zoologicznych materiałów popularnonaukowych.

MINIONE WYKŁADY

13 czerwca - "Jakie rzadkie zwierzęta kolekcjonowano w XVI-XVIII wieku i dlaczego?"
Jakie zwierzęta trzymano w menażeriach? Jakie gatunki wzbudzały największe zainteresowanie kolekcjonerów oraz widowni? Podczas wykładu poznamy kilka przykładów zwierząt, których pojawienie się wzbudziło szczególne zainteresowanie w Europie. Poznamy też odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się stało. Przedmiotem wykładu będą również najsłynniejsze menażerie w historii, a także praktyki kulturowe związane ze zwierzętami, takie jak nadawanie im symbolicznych znaczeń czy wykorzystywanie jako emblematu władzy. 


Konrad Bielecki - historyk kultury, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, tytuł doktora uzyskał w Instytucie Historii PAN. Interesuje się kulturową historią nauki w okresie nowożytnym, w szczególności historią zwierząt egzotycznych oraz kolekcji naturaliów. Wieloletni pracownik i współpracownik muzeów, w tym Muzeum Narodowego w Krakowie, Kunsthistorisches Museum w Wiedniu i Zamku Królewskiego w Warszawie. Edukator i popularyzator nauki. Publikował m.in. w "Kwartalniku Historycznym", magazynie "Kontakt" oraz "Focus Historia".