Uczestnicy warsztatów, odbywających się w ramach Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez Barier, poznają rzeźby antycznych cesarzy oraz mitologicznych bogów i herosów.

Dowiedzą się również, jaką rolę w poznawaniu świata w XVIII w. odgrywało kopiowanie starożytnych rzeźb. Następnie w królewskiej formierni wykonają gipsowe kopie wybranych motywów i ornamentów.

Warsztaty prowadzone są z audiodeskrypcją, a także z wykorzystaniem tyflografik, artefaktów i rzeźb gipsowych do poznawania przez dotyk. Spotkanie odbędzie się w przestrzeni pozbawionej barier architektonicznych, zaś uczestnikom warsztatów podczas wizyty w muzeum towarzyszyć mogą asystenci-wolontariusze.

Prowadzący warsztaty: Dorota Stelmaszczyk-Szwed, Olga Michalik.