Osoby słabosłyszące i niesłyszące zapraszamy na oprowadzanie po wystawie polskich orderów i odznaczeń z udziałem kuratorki Izabeli Prokopczuk-Runowskiej. Spotkanie tłumaczone będzie na Polski Język Migowy.

Oprowadzanie po wystawie "Blask orderów w 100-lecie odzyskania niepodległości" odbędzie się 1 grudnia 2018 r. o godz. 11.00, start przed Pałacem na Wyspie. Obowiązują bezpłatne wejściówki, które należy odbierać w kasie w Pałacu na Wyspie.

Podczas oprowadzania kuratorka Izabela Prokopczuk-Runowska przybliży historię polskich orderów i odznaczeń od XVIII wieku do współczesności. Zwiedzający zobaczą m.in. najcenniejsze prezentowane na wystawie eksponaty - wypożyczone ze Staatliche Kunstsammlungen w Dreźnie Ordery Orła Białego z garnituru diamentowego i rubinowego Augusta II oraz szpadę pochodzącą z tegoż garnituru rubinowego. Nie zabraknie także ciekawostek o osobach uhonorowanych najwyższą formą nagrody, jaką obywatel może otrzymać od ojczyzny.

Tłumaczenie wydarzenia na Polski Język Migowy odbywa się w ramach projektu "Muzeum Dostępne", którego celem jest dostosowanie oferty edukacyjno­-kulturalnej Łazienek Królewskich do różnych grup odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób o indywidualnych potrzebach.