Dr Agnieszka Rosales Rodríguez

Adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i wicedyrektorem Instytutu; pracowała również w Muzeum Narodowym w Warszawie. Zajmuje się badaniem malarstwa zachodnioeuropejskiego i polskiego oraz krytyką artystyczną XVIII i XIX wieku. Opublikowała m.in. książkę Śladami dawnych mistrzów. Mit Holandii złotego wieku w dziewiętnastowiecznej kulturze artystycznej (2008), współtworzyła wystawę w Muzeum Narodowym w Warszawie i katalog Malarstwo niemieckie w XIX wieku. Obrazy ze zbiorów polskich (2005). Była też współredaktorką dwóch tomów zbiorowych poświęconych kulturze Francji i Polski: Francusko-polskie relacje artystyczne w epoce nowożytnej (2010) i Epoka Chopina. Kultura romantyczna we Francji i w Polsce (2013).