Na warsztatach artystycznych wspólnie stworzymy kanon współczesnych cnót, a ich wersje graficzne wykonamy w technice zwanej "kuchenną litografią".

Roztropność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie to cztery cnoty znane w czasach Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. A jakie cnoty towarzyszą nam teraz w życiu?

Podczas warsztatów będziemy mieli okazję wspólnie stworzyć kanon współczesnych cnót. Inspirując się dziełem Adverborium moralium, wykonamy następnie ich wersje graficzne w technice graficznej, która jest zwana "kuchenną litografią".

Warsztaty są częścią programu wydarzeń do wystawy czasowej "Sztuka dobrego myślenia. Dziedzictwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego".


Karina Madej - filozofka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Sztuk Wizualnych, z zamiłowania animatorka kultury, edukatorka. Specjalizuje się w różnorodnych warsztatach twórczych, w tym medialnych dla dzieci i dorosłych. Na co dzień jest specjalistą ds. edukacji plastycznej w Miejskiej Strefie Kultury w Łodzi i edukatorką w Muzeum Łazienki Królewskie. Interesuje ją przeplatanie się filozofii i sztuki z życiem.