Przenieś się do świata siedemnastowiecznej poezji i poznaj bliżej sylwetkę Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Puść wodze fantazji, zatrać się we własnej twórczości i wykreuj autorskie dzieła literacko-plastyczne.

Cykl warsztatów artystyczno-poetyckich przybliży biografię i twórczość Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Wspólnie będziemy czytać i słuchać tekstów z "Poezji zebranej". Przy wykorzystaniu takich metod, jak dyskusja, praca zespołowa i indywidualna, improwizacja teatralna, kreatywne pisanie oraz działania plastyczne, poznamy różne rodzaje literackie, z jakimi pracował autor: poemat, pieśń, sonet, list, proza. Przeobrazimy się w poetów, malarzy, rzeźbiarzy i aktorów. Stworzymy liczne, autorskie prace literacko-plastyczne.

2 czerwca - "Teatralna przygoda"
Poznamy biografię Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Korzystając z różnorodnych materiałów plastycznych, stworzymy jego autorski portret. Na podstawie wybranego fragmentu poematu "Orfeusz" wykonamy papierową lub plastelinową rzeźbę bohatera dzieła. Podejmiemy także teatralną próbę zrekonstruowania przez grupę zdarzeń z ww. utworu.

9 czerwca - "Pieśń do malowania"
To spotkanie z pieśnią i sonetem. Zajrzymy do fragmentów wierszy i pieśni Stanisława Herakliusza Lubomirskiego oraz usłyszymy dawny język polski. Za pomocą farb i różnych barw namalujemy nasze odczucia, uczucia i emocje. Spróbujemy również stworzyć swojego Orfeusza.

16 czerwca - "Plakat na pamiątkę"
Stanisław Herakliusz Lubomirski pisał także listy. Na podstawie "Listu do Przyjaciela" oraz tekstu "Drukarz pozdrawia Czytelnika" napiszemy list do bliskiej osoby lub wcielimy się w drukarza ulubionej gazety, kierując słowa do swoich czytelników. Wspólnie przeczytamy fragmenty dzieła pisanego prozą pt. "Rozmowy Artaksesa i Ewandra". Porozmawiamy o wrażeniach, wymienimy się myślami, poznamy genezę utworu oraz historię teatralnych adaptacji dzieła. Stworzymy pamiątkowy, zespołowy plakat teatralny lub filmowy.


Warsztaty są częścią programu wydarzeń do wystawy czasowej "Sztuka dobrego myślenia. Dziedzictwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego".


Aleksandra Pacak-Dragańska - polonistka w szkole podstawowej, nauczycielka tańca i ruchu, twórczyni. Absolwentka filologii polskiej oraz podyplomowych studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Warszawskim, a także choreografii i technik tańca w Akademii Muzycznej w Łodzi. Dla Muzeum Łazienki Królewskie prowadziła warsztaty taneczno-ruchowe "iGraj z żywiołem" oraz "Wytańcz! Wymaluj!". Była także pomysłodawczynią lekcji muzealnej "Roztańczony dwór królewski". Współpracowała z Fundacją Mamy Wołomin, prowadząc zajęcia literackie z uczniami w edukacji domowej. Autorka tekstów dla kwartalnika "Taniec" oraz publikacji naukowej "Edyta Kozak - tancerka, choreografka, kuratorka" dla Centrum Sztuki Tańca. Jednym z celów jej działalności zawodowej jest edukacja teatralno-taneczna w szkołach.