Na warsztatach literackich poznamy barokowe utwory. Przygotujemy też własne notatki o "dobrym wypowiadaniu się", korzystając ze wskazówek marszałka Stanisława Herakliusza Lubomirskiego.

O kim można powiedzieć, że jest mądry? Stanisław Herakliusz Lubomirski był z pewnością człowiekiem dobrze wykształconym, a uczyć się lubił prawdopodobnie już od najmłodszych lat. Władał kilkoma językami, interesował się wieloma dziedzinami: polityką, sztuką, literaturą. Dzisiaj również my możemy się wiele od niego nauczyć.

Zwiedzając poświęconą marszałkowi wystawę, dowiemy się, jakie osiągnięcia są mu przypisywane. Poznamy ponadto utwory, w których wychwala on możliwości ludzkiego umysłu i sprawne wypowiadanie się, a także opisuje rozmowy dwóch filozofów. Zajmiemy się również układanymi przez niego inskrypcjami - krótkimi napisami dostarczającymi różnych prawd o świecie. Podczas spotkania poczujemy się jak prawdziwi myśliciele zgłębiający istotę ludzkiego życia. Przygotujemy ponadto notatkę o "dobrym wypowiadaniu się" zgodnie ze wskazówkami marszałka Lubomirskiego.

Warsztaty literackie "Sztuka mądrego mówienia" są częścią programu wydarzeń do wystawy czasowej "Sztuka dobrego myślenia. Dziedzictwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego".


Patrycja Ambroszczyk - edukatorka w Muzeum Łazienki Królewskie, absolwentka Wydziału Polonistyki, studentka w Instytucie Historii Sztuki UW. Prowadzi warsztaty i lekcje muzealne, także po angielsku. Uwielbia sztukę, pracę zespołową oraz wspólne tworzenie - docieranie do wiedzy za pomocą kreatywnych aktywności: plastycznych, ruchowych, aktorskich.