Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji warsztatów artystycznych, podczas których dzieci poznają różne techniki rysunkowe. Inspiracją staną się królewska malarnia i skulptornia, gdzie w czasach Stanisława Augusta uczyli się przyszli twórcy.

Na zajęciach dzieci odkryją różne tajniki warsztatu rysownika. Każde ze spotkań będzie okazją do bliższego zapoznania się z zagadnieniami, takimi jak perspektywa, proporcje, studium postaci czy przedmiotu. Ćwiczenia z rysunku przeplotą się z aktywnościami rozwijającymi kreatywność, umiejętności manualne i własny sposób artystycznego wyrazu. Po zakończeniu zajęć dzieci będą mogły skorzystać z filmów edukacyjnych, wyjaśniających poszczególne techniki rysunkowe.

Warsztat I
23 kwietnia - "Proporcjonalny, czyli jaki?"
Przyglądając się posągom z królewskiej kolekcji rzeźby, wspólnie opiszemy ich wygląd i proporcje postaci. Dowiemy się, czym jest złoty podział. Nauczymy się też, jak bez użycia linijki zmierzyć długość ręki czy wysokość człowieka. W drugiej części warsztatów wcielimy się w rolę XVIII-wiecznych konserwatorów i wykonamy własne szkice zrekonstruowanych rzeźb antycznych.

Warsztat II
7 maja - "Studium postaci"
Inspiracją do warsztatów będzie XVIII-wieczna pracownia rysunku, w której jedynymi postaciami wartymi odwzorowania były rzeźby antyczne. Na przykładzie posągów Flory Farnese i Ceres Mattei przyjrzymy się bliżej układowi ich ciał, powłóczystym szatom, twarzom, fryzurom i atrybutom. Studia postaci wykonamy, wykorzystując różne techniki rysunkowe, takie jak rysunek węglem, sangwiną czy pastelami. Nauczymy się też, jak wybierać podłoża o różnej fakturze i kolorze, aby charakter szkicu był bardziej linearny lub malarski.

Warsztat III
21 maja - "Detal"
Podczas warsztatów przyjrzymy się rzeźbom i elementom ornamentalnym z wielu stron i perspektyw. Dowiemy się, w jaki sposób za pomocą linii i figur geometrycznych wykonać rysunek wybranych przedmiotów z naszego otoczenia. Następnie spróbujemy swoich sił, szkicując dłoń, nos czy oko.

Warsztat IV
9 kwietnia - "Różne perspektywy"
Podczas zajęć bliżej przyjrzymy się budynkowi Starej Oranżerii. Na przykładzie dekoracji malarskich zdobiących wnętrza nauczymy się wyznaczać plany i rysować perspektywę. W tym celu wykorzystamy przygotowane samodzielne proste narzędzia optyczne. W drugiej części warsztatów poznamy szkice królewskiego artysty Jana Christiana Kamsetzera, aby następnie nabrać wprawy w rysunku konturowym i modelunku światłocieniowym.


Istnieje możliwość tłumaczenia na Polski Język Migowy. Zgłoszenia PJM: Olga Michalik, tel: (+48) 798 992 895, e-mail: o.michalik@lazienki-krolewskie.pl