To zajęcia, które wprowadzą dzieci w świat nadwornych mistrzów króla Stanisława Augusta. Każde spotkanie będzie okazją do poznania technik pracy i narzędzi XVIII-wiecznego formiera, rysownika, rzeźbiarza, malarza oraz architekta.

Źródłem inspiracji stanie się dla uczestników zajęć Stara Oranżeria i jej wnętrza. Oglądając, szkicując i kopiując dzieła sztuki, dzieci poczują się jak XVIII-wieczni artyści. Wspólnie wykonywać będą prace malarskie i rzeźbiarskie oraz projekty architektoniczne. Muzeum zapewnia materiały plastyczne, opiekę merytoryczną oraz tłumaczenie na Polski Język Migowy.

Terminy i tematy zajęć:

Warsztat artysty - odlew gipsowy
15 października, godz. 11.00-13.00, Stara Oranżeria

Uczestnicy zajęć, odwiedzając Starą Oranżerię, poznają najważniejsze dzieła z kolekcji rzeźb Stanisława Augusta. Nauczą się, skąd bierze się gips i czym różni się od marmuru. Poznają XVIII-wieczną metodę wiernego kopiowania rzeźb w gipsie, a następnie spróbują swoich sił w królewskiej formierni.

Warsztat artysty - rysunek
29 października, godz. 11.00-13.00, Stara Oranżeria

Oglądając XVIII-wieczne szkice, uczestnicy zajęć dowiedzą się, czym są proporcje, kontur i cieniowanie. Zobaczą też, jak przy użyciu figur geometrycznych narysować postać. Do przygotowania własnych szkiców dzieci wykorzystają dawne materiały plastyczne, których używali królewscy artyści.

Warsztat artysty - rzeźba
12 listopada, godz. 11.00-13.00, Stara Oranżeria

Popiersie czy posąg, marmur czy glina, dłuto czy szpatułka? Podczas zajęć dzieci zastanowią się, jak mówić o rzeźbie i jak ją tworzyć. W Królewskiej Galerii Rzeźby i Galerii Rzeźby Polskiej wspólnie poszukają różnych przedstawień postaci antycznych i historycznych. Mnogość materiałów, kształtów i form rzeźb zgromadzonych w Starej Oranżerii posłuży im jako inspiracja do stworzenia współczesnych rzeźb człowieka lub zwierzęcia.

Warsztat artysty - pejzaż
26 listopada, godz. 11.00-13.00, Stara Oranżeria

Podczas warsztatów dzieci poznają różne techniki malarskie: akwarelę, technikę olejną, temperę i fresk. Porównają akwarelowe szkice z artystycznych wędrówek królewskiego malarza Jana Christiana Kamsetzera z iluzjonistyczną dekoracją malarską w Starej Oranżerii, aby następnie wykonać fantastyczne pejzaże z wymarzonych podróży.

Warsztat artysty - architektura
10 grudnia, godz. 11.00-13.00, Stara Oranżeria

Podczas ostatnich zajęć dzieci przeniosą się w świat brył, linii i siatek geometrycznych. Nauczą się, jak konstruować perspektywę, poznają też dawne systemy miar: stopy i łokcie. W architekturze budynku Starej Oranżerii i Teatru Królewskiego poszukają klasycystycznych elementów architektonicznych i ornamentalnych. Zainspirowani twórczością nadwornego architekta Domenico Merliniego, zaprojektują nowoczesne budynki.