Dzieci wraz z opiekunami zapraszamy na spacery po niezwykłych zakamarkach Łazienek Królewskich. Trasa prowadzić będzie przez Pałac na Wyspie, Teatr Królewski oraz Królewską Galerię Rzeźby w Starej Oranżerii.

Zwiedzanie to dziecięcy żywioł, bo to właśnie najmłodsi chcą dowiedzieć się, jak najwięcej o otaczającym ich świecie. Okazją do nowych odkryć będą spacery po zakamarkach Łazienek Królewskich. Dzieci poznają ścieżki, którymi wcześniej król Stanisław August chodził wraz ze swoją świtą. Przeniosą się również do magicznego świata dostojnych zwierząt, bujnych roślin i istot rodem z bajek, dzięki groteskom nadwornego artysty Jana Bogumiła Plerscha.

Spacery towarzyszą wystawie dla dzieci w wieku 1-10 lat pt. "Idź na żywioł!".

WYSTAWA "IDŹ NA ŻYWIOŁ!"