Wspólnie zgłębimy zagadnienie cielesności człowieka w rzeźbie i odzwierciedlane w ten sposób emocje. Wykonamy też prace z  prostych figur geometrycznych.

Dowiemy się, jaką rolę w historii rzeźby odgrywało ciało. Przyjrzymy się różnym artystycznym przedstawieniom od starożytności po XXI w., by zrozumieć, w jaki sposób twórcy postrzegali samych siebie i współczesnych im ludzi. Poszukamy szczególnie tych przykładów, które wywołują ciepłe emocje i afirmację własnego ciała.

Na zakończenie wykonamy rzeźby z prostych figur geometrycznych. Nasze dzieła inspirowane będą twórczością Marii Papy Rostkowskiej.

Spotkanie "Obraz ciała w sztuce" towarzyszy wystawie "Obietnica szczęścia. Maria Papa Rostkowska" w Starej Oranżerii.


Adrianna Filipiak - doktorantka historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, edukatorka. Specjalizuje się w polskiej sztuce nowoczesnej i grafice, szczególnie w autoportretach.