Jeśli chcesz wesprzeć Łazienki Królewskie w organizowaniu Zimowego Wieczoru Światła, podczas którego odbędzie się wieczorny spacer z lampionami po historycznych ogrodach, zgłoś się do nas.

Czekamy na osoby odpowiedzialne, punktualne, dobrze zorganizowane, komunikatywne i zainteresowane kulturą.

Zadaniem wolontariuszy będzie:

  • Informowanie gości o przebiegu Zimowego Wieczoru Światła, który odbędzie się 18 lutego 2017 r. (godz. 19.00), w tym dystrybucja materiałów;
  • Dbanie o prawidłowy przebieg wydarzenia.

Oferujemy:

  • Warsztat integracyjny i spotkanie organizacyjne (odbędzie się 13 lutego o godz. 14.30);
  • Działanie w energicznym zespole wolontariuszy i pracowników Muzeum;
  • Warsztat twórczy w zabytkowych obiektach Łazienek Królewskich, zorganizowany na początku marca jako podziękowanie za wsparcie podczas Zimowego Wieczoru Światła. Będzie to przekrojowy warsztat praktyczno-teoretyczny, łączący wiedzę z zakresu historii sztuki i teatru XVIII wieku;
  • Zaświadczenie o zrealizowanym wolontariacie.

Oczekujemy:

  • Obecności na spotkaniu integracyjno-organizacyjnym (potrwa ok. dwóch godzin);
  • Obecności w dniu wydarzenia (ok. czterech godzin).

Zgłoszenia z krótkim opisem motywacji prosimy przesyłać do 1 lutego 2017 r. na adres: wolontariat@lazienki-krolewskie.pl

Dodatkowe informacje: Agata Pietrzyk-Sławińska - tel. 22 50 60 104.