Jeśli chcesz zostać wolontariuszem, który poprowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, weź udział w projekcie "Muzeum spotyka…". Odbędziesz kompleksowe szkolenie, podniesiesz swoje kompetencje i dołączysz do międzypokoleniowego zespołu wolontariackiego w Muzeum Łazienki Królewskie.

Jako wolontariusz projektu "Muzeum spotyka…":

  • zdobędziesz wiedzę z zakresu historii i historii sztuki, a także zbiorów Łazienek Królewskich oraz metodologii pracy edukacyjnej, w tym z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • spotkasz się z ekspertami różnych dziedzin i będziesz miał szansę, by wymienić się wiedzą z pracownikami Łazienek Królewskich i innymi wolontariuszami;
  • wspólnie z nami wypracujesz innowacyjny model wolontariatu w kulturze;
  • przeprowadzisz zajęcia w Łazienkach Królewskich oraz w jednej z mazowieckich miejscowości;
  • otrzymasz zaświadczenie o udziale w projekcie.

Nabór wolontariuszy do projektu "Muzeum spotyka…" trwa do 7 września 2016 r. Skierowany jest do osób w wieku 18-26 lat oraz 60+.

Projekt "Muzeum spotyka…" podzielony jest na kilka etapów:

I ETAP (wrzesień, październik 2016) SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY

Szkolenie merytoryczne i metodyczne dla wolontariuszy odbędzie się w dniach 20-22 września 2016, 27 września 2016, 4-6 października 2016. Szkolenie obejmie: zapoznanie się z projektami i specyfiką działania Ośrodka Edukacji Muzeum Łazienki Królewskie, zajęcia integracyjne, oprowadzanie po obiektach Łazienek Królewskich, zajęcia z zakresu historii sztuki w oparciu o zbiory Łazienek Królewskich (architektura, rzeźba, grafika, malarstwo), zajęcia z edukacji artystycznej, zajęcia przyrodnicze, warsztaty z zakresu animacji kultury, szkolenie z metodologii pracy ze zwiedzającymi o specjalnych potrzebach: osobami z niepełnosprawnościami sensorycznymi, osobami z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami.

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Ośrodka Edukacji oraz partnerów projektu, m.in. ekspertów Fundacji SYNAPSIS. Szczegółowy program szkolenia znajduje się w załączniku "Program szkolenia", zamieszczonym powyżej.

II ETAP (październik 2016) OPRACOWANIE ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W czterech dwuosobowych (1 osoba 18-26 lat i 1 osoba 60+) grupach wolontariusze przygotują autorskie zajęcia edukacyjne inspirowane wiedzą zdobytą podczas szkolenia. Zajęcia skierowane będą do dzieci i młodzieży z klas o profilu integracyjnym ze szkół i przedszkoli w województwie mazowieckim (poza Warszawą).

III ETAP (listopad, grudzień 2016) WYJAZDY NA MAZOWSZE I ZAJĘCIA W ŁAZIENKACH

Pary wolontariuszy zrealizują po trzy zajęcia edukacyjne dla danej grupy szkolnej/przedszkolnej: dwa zajęcia w siedzibie szkoły/przedszkola i jedne zajęcia w siedzibie muzeum.

IV ETAP (grudzień 2016) EWALUACJA I PODSUMOWANIE PROJEKTU

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty związane z realizacją warsztatów, np. koszty transportu do szkół/przedszkoli na Mazowszu, koszty ubezpieczenia NNW, koszty materiałów plastycznych itp., ponosi muzeum.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do przesyłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego powyżej jako załącznik "Formularz zgłoszeniowy", na adres: wolontariat@lazienki-krolewskie.pl do 7 września 2016 roku (włącznie). Organizatorzy wybiorą 8 najciekawszych zgłoszeń (po 4 wolontariuszy w danej grupie wiekowej). Wyniki rekrutacji podamy do 11 września 2016 r.
Przypominamy, że nabór skierowany jest do osób w wieku 18-26 lat i 60+.

Projekt "Muzeum spotyka…" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerzy: Fundacja SYNAPSIS, Mazowieckie Samorządowe Centrum Szkolenia Nauczycieli.