Zapraszamy do udziału w programie wolontariatu muzealnego. Poszukujemy osób w różnym wieku, które wspólnie z nami współtworzyć będą ofertę kulturalną Łazienek Królewskich.

Oferujemy kompleksowe szkolenie, obejmujące m.in. zajęcia z historii sztuki, animacji kultury, edukacji artystycznej, pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracy teatralnej i emisji głosu. Poprowadzą je pracownicy Łazienek Królewskich oraz zewnętrzni eksperci.

Przeszkoleni wolontariusze wspierać będą wybrane programy Ośrodka Edukacji Muzealnej, w tym: program dla rodzin, program artystyczno-edukacyjny dla młodzieży, program dla osób z niepełnosprawnością oraz program edukacyjny związany z kolekcją malarstwa.

Wolontariusze będą mieli szansę rozwijać istniejące już programy w porozumieniu z prowadzącym/kuratorem, a także tworzyć autorskie scenariusze edukacyjne.

Zachęcamy, by zgłaszały się do nas osoby pełnoletnie: studenci (szczególnie historii sztuki, kulturoznawstwa, animacji kultury i kierunków pokrewnych), aktywni zawodowo oraz seniorzy. Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w programie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączniku powyżej) i przesłanie go na adres wolontariat@lazienki-krolewskie.pl  do 5 listopada 2017 r. Rekrutacja zakończona zostanie do 8 listopada 2017 r.

Dodatkowe informacje: Agata Pietrzyk-Sławińska wolontariat@lazienki-krolewskie.pl, 22 50 60 104.