Jaki jest współczesny wolontariat i co daje instytucjom kultury? Była o tym mowa podczas seminarium "WoloLab", które 10 marca 2017 r. odbyło w Łazienkach Królewskich. Uczestnicy spotkania wzięli też udział w ciekawych warsztatach.

Seminarium rozpoczęło się o godz. 11.00 w Pałacu na Wyspie. W pierwszej części spotkania zaprezentowane zostały programy wolontariackie, realizowane w instytucjach kultury. Były to: "Muzeum spotyka…" - Łazienki Królewskie, "Archipelag pokoleń" - Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", TR Warszawa, "PAW (się) edukuje" - Fundacja Park Śląski.

Po przerwie, o godz. 12.30., rozpoczęły się 90-minutowe warsztaty, przygotowane dla uczestników seminarium w formie moderowanej dyskusji. Pierwszy z nich był poświęcony wolontariatowi w muzeum, drugi dotyczył wolontariatu jako sposobu na budowanie kompetencji społecznych.

Wolontariat, któremu poświęcone było marcowe seminarium w Łazienkach Królewskich, to nie tylko sposób na budowanie społecznego zaangażowania, ale też obszar działań twórczych. Coraz więcej instytucji kultury i organizacji społecznych profesjonalizuje swoje programy wolontariatu: zaprasza wolontariuszy do współtworzenia bieżącej oferty, umożliwia im realizację ich własnych pomysłów, w działaniach wolontariackich szuka sposobu na aktywizację różnych grup społecznych i wiekowych. Wolontariat staje się zatem integralną częścią nowocześnie zarządzanych organizacji z funkcją publiczną.