Aleksander I Romanow (1777-1825)

Rosyjski cesarz (1801-1825) i polski król (1815-1825). To najstarszy syn cesarza Pawła I i Marii Wirtemberskiej, wnuk imperatorowej Katarzyny Wielkiej. Do władzy doszedł w wyniku przewrotu pałacowego. Był wszechstronnie wykształcony, w Rosji przeprowadził liczne liberalne reformy. Wskutek prowadzonych wojen przyłączył do Rosji liczne terytoria.

Potępiał politykę Katarzyny wobec Polski, był zwolennikiem przywrócenia wolności Rzeczpospolitej. Był jednym z inicjatorów zwołania kongresu wiedeńskiego w 1815 r., który przywrócił państwo polskie (Królestwo Polskie zwane „Kongresówką”), połączone unią z Imperium Rosyjskim. Wielokrotnie bywał w Warszawie. Mieszkał wtedy w Pałacu na Wyspie, który kupił od Marii Teresy Tyszkiewiczowej. Zmarł na Krymie.