Franciszek Pinck (1733-1798)

Jedną z najważniejszych prac Franciszka Pincka było wykonanie pomnika konnego króla Jana III Sobieskiego, ustawionego na moście Królewskim w Łazienkach.

Ten rzeźbiarz i sztukator pochodzenia niemieckiego pracował na dworze Stanisława Augusta od 1765 r. Był jednym z pomocników jego nadwornego rzeźbiarza, André Le Bruna. Przygotowywał m.in. dekoracje na Zamku Ujazdowskim (niezachowane) i na Zamku Królewskim. Współtworzył posągi zdobiące elewację i wnętrza Pałacu na Wyspie oraz jego tarasy. Jednym z jego zadań była restauracja uszkodzonych rzeźb. Zajmował się również odlewami woskowymi i pracował nad przygotowaniem figur, które miały ozdobić projektowaną wówczas (i niezrealizowaną) Świątynię Opatrzności.

Rzeźbiarz miał być także jednym z autorów mauzoleum ojca króla, Stanisława Poniatowskiego. Pomnik planowano ustawić w łazienkowskich ogrodach. Ostatecznie nie doszło do jego budowy.

Po trzecim rozbiorze i wyjeździe Stanisława Augusta z Warszawy w 1795 r. Pinck znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Król zalegał mu z zapłatą za wykonane zlecenia. Rzeźbiarz zmarł w 1798 r.