Franciszek Ryx (1732-1799)

Kamerdyner Stanisława Augusta, z pochodzenia Flamandczyk, był jego zaufanym współpracownikiem. Od 1762 r. służył Stanisławowi Antoniemu Poniatowskiemu, przyszłemu królowi Polski Stanisławowi Augustowi. Za jego panowania mieszkał na Zamku Królewskim, później także w Pałacu na Wyspie (tzw. Pokoje Franciszka Ryxa na pierwszym piętrze). W 1768 r. nadano mu polski tytuł szlachecki, a w 1774 r. starostwo piaseczyńskie. 

W 1776 r. otrzymał tzw. przywilej teatralny. Pozwalał mu on na zarządzanie teatrami warszawskimi, w tym także teatrami Stanisława Augusta.

W 1785 r. został niesłusznie oskarżony o udział w spisku na życie Adama Kazimierza Czartoryskiego (tzw. afera Dogrumowej, od nazwiska skazanej za oszczerstwo kobiety).

Po wyjeździe króla do Grodna w 1795 r. Ryx kilka razy odwiedzał monarchę, realizował też jego polecenia w Warszawie. Był ze Stanisławem Augustem w jego drodze do Petersburga. Wyjechał kilka dni przez śmiercią króla w lutym 1798 r. Zmarł w Warszawie. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim.