Jowin Bystrzycki (1737-1821)

Nadworny astronom króla Stanisława Augusta. Był autorem wykresu gnomonicznego na tarczy zegara słonecznego ustawionego na tarasie południowym Pałacu na Wyspie.

Edukację zaczynał w Drohiczynie, później wstąpił do zakonu jezuitów. Uczył się w Wilnie i Warszawie. Tu zdobywał wiedzę z matematyki, filozofii i astronomii. Studiował także teologię. Nie zdążył jednak złożyć ślubów, bo w 1773 r. papież pod naciskiem przeciwników jezuitów zlikwidował zakon. Po kasacie Bystrzycki dostał się na dwór Stanisława Augusta. W ciągu dwóch lat zorganizował obserwatorium astronomiczne, zajmował się też meteorologią. W 1791 r. został członkiem Akademii Nauk w Mannheim. W 1820 r. został nominowany na biskupa, nie zdążył już jednak przed śmiercią przyjąć święceń.